Wszystkie wpisy, których autorem jest Redaktor

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 16-22.11.2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego bierze czynny udział w wydarzeniu. Nauczyciele z naszej szkoły przygotują prezentacje, które zostaną zaprezentowane 21.11.2020 na stronie internetowej.

Proponowane prezentacje:

Zezwolenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
W prezentacji zostanie udzielona odpowiedź na pytania: Czy zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem zezwolenia? W przypadku jakich działalności wymagane jest zezwolenie? Jak i gdzie uzyskać zezwolenie? Jakie konsekwencje czekają przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez zezwolenia?
Pobierz prezentację

Pomysły wystroju przyjęcia ślubnego lub okolicznościowego w dobie pandemii.
Jak w dobie pandemii zorganizować przyjęcie okolicznościowe, przenieść komfort eleganckiej restauracji w miejsce równie atrakcyjnie przygotowane na wolnym powietrzu. Pomysły na interesujący wizaż takiego przedsięwzięcia zostaną przedstawione w prezentacji tematu.
.Pobierz prezentację

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej, ewaluacyjnej ankiety nt. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2020r. Ankieta znajduje się pod wskazanym linkiem:
https://forms.gle/Gkm17arkyQznVcZp6

Strona internetowa ŚTP
Pobierz plakat

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w CKZiU

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2020/2021:

Organizacja zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie od 1 września 2020 r.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

Procedura prowadzenia zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

Deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021

Zapraszamy słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
KKZ33: Technik usług gastronomicznych
KKZ34: Technik rachunkowości
KKZ35: Technik informatyk
KKZ36: Technik teleinformatyk
KKZ37: Technik logistyk
KKZ38: Kucharz
KKZ39: Krawiec

oraz słuchaczy klas szkoły policealnej TAD4, TBH3 do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021 w terminie do 07 września 2020r.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Informacja dla zdających, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa – CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.

UWAGA !!!

Słuchacze lub absolwenci  przystępujący do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.
oraz egzaminu zawodowego
w czerwcu/lipcu 2020r.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa zobowiązane są poinformować o tym fakcie dyrektora CKZiU w terminie do dnia 28 maja 2020r.

Informację należy wysłać na skrzynkę sekretariatu CKZiU: sekretariat@cku.krakow.pl

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy klasy TBH3 szkoły policealnej

Słuchacze ostatniego semestru klasy TBH3
Szkoły Policealnej
mają możliwość uczestniczenia
w ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH
odbywających się
w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
ul. Krupnicza 42A,
zgodnie z podziałem godzin klasy TBH3
w sobotę 23 maja 2020 o godz. 8.00

Bezwzględnie wymagana będzie zgoda słuchacza na uczestnictwo
w zajęciach praktycznych (odpowiedni druk słuchacz będzie musiał wypełnić przed zajęciami)

Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi sanitarnymi i obowiązkowo stosować się do tych zasad:

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć słuchacze chorzy lub przebywający w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji,
 • Po wejściu na teren CKZ należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
 • Mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki,
 • Posiadać swoje przybory do pisania,
 • Nie będzie można pożyczać przyborów i podręczników od innych słuchaczy,
 • Zachować co najmniej 2 metrowy dystans społeczny od innych osób,
 • Unikać większych skupisk słuchaczy, zachować dystans przebywając  na korytarzu, w toalecie szkolnej,
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce z mydłem i nie podawaj reki na przywitanie oraz unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Konsultacje dla maturzystów – CZERWIEC 2020

Harmonogram konsultacji dla maturzystów

Data Godzina Przedmiot
27.05.2020 środa 17.00 -19.00 język angielski
28.05.2020 czwartek 17.00 -19.00 Język polski
29.05.2020 piątek 17.00 -19.00 Matematyka
03.06.2020 środa 17.00 -19.00 Matematyka
04.06.2020 czwartek 17.00 -19.00 Język polski
05.06.2020 piątek 17.00 -19.00 Język angielski

Zajęcia będą odbywać się w sali 120 I piętro

Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi sanitarnymi i obowiązkowo stosować się do tych zasad

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć słuchacze chorzy lub przebywający w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji,
 • Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
 • Mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki,
 • Posiadać swoje przybory do pisania i inne pomoce np. linijkę, kalkulator,
 • Nie będzie można pożyczać przyborów i podręczników od innych słuchaczy,
 • Zachować co najmniej 2 metrowy dystans społeczny od innych osób,
 • Unikać większych skupisk słuchaczy, zachować dystans przebywając  na korytarzu, w toalecie szkolnej,
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce z mydłem i nie podawaj reki na przywitanie oraz unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Terminy egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

Znane są już terminy egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w tabeli zamieszczonej poniżej. Na uwagę zasługuje to, że w tym roku nie będzie przeprowadzona część ustna egzaminu maturalnego.
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO NIE JEST PRZEPROWADZANA! Czytaj dalej Terminy egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

Absolwenci V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3aw

swoje świadectwa ukończenie szkoły
mogą odebrać indywidualnie w sekretariacie

w poniższych terminach:


 • wtorek 28 kwietnia w godz. 12.00 – 16.00
 • środa 29 kwietnia w godz. 12.00 – 16.00
 • czwartek 30 kwietnia w godz. 12.00 – 16.00
 • poniedziałek  4 maja w godz. 12.00 – 16.00
 • czwartek 7 maja w godz. 12.00 – 16.00
 • piątek 8 maja w godz. 12.00 – 16.00

Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA!!! Czytaj dalej ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY