Dzień Praktyki Zawodowej – Zakończenie Projektu Praktyk Zawodowych w Dublinie

27 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu ”Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” nr 2018-1-PL.01-KA102-048541. Uroczystość miała miejsce w Auli CKU z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników CKU oraz uczestników praktyk zawodowych w Dublinie w Irlandii.

Pani Dyrektor CKU Krystyna Łabędzka podsumowała projekt. Koordynator projektu Pani Wioletta Perzanowska zaprezentowała przebieg praktyk zawodowych w Dublinie. Uczestnicy praktyk otrzymali Certyfikaty poświadczające odbycie stażu w Dublinie wydane przez CKU, a potwierdzone przez ADC College w Dublinie.

Słuchacze przygotowali film i prezentacje multimedialne pt. „Moja praktyka zawodowa w Londynie”, które przedstawiono zaproszonym gościom w miłej atmosferze dzięki przekąskom i deserom, przygotowanym przez CKU oraz uczestników według przepisów kuchni irlandzkiej.