Informacja dla zdających, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa – CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.

UWAGA !!!

Słuchacze lub absolwenci  przystępujący do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.
oraz egzaminu zawodowego
w czerwcu/lipcu 2020r.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa zobowiązane są poinformować o tym fakcie dyrektora CKZiU w terminie do dnia 28 maja 2020r.

Informację należy wysłać na skrzynkę sekretariatu CKZiU: sekretariat@cku.krakow.pl