Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie

4 grudnia 2015 r. około godz. 16.00 wystąpiło w Krakowie przekroczenie średniej 16-godzinnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 powyżej wartości 150 µg/m3. Istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania się lub wzrostu zanieczyszczenia powietrza w dniu jutrzejszym.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie wydanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

Zobacz komunikat