Wszystkie Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są Bezpłatne.
Oferta edukacyjna kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie