Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

HARMONOGRAMY KONSULTACJI
Rok szkolny: 2019/2020
Semestr: pierwszy i drugi
Aktualizacja: 30.10.2019 r.

Nazwa kursu Plik do pobrania Ostatnia aktualizacja
KKZ39: Krawiec (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ38: Kucharz (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ37: Technik logistyk (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ36: Technik teleinformatyk (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ35: Technik informatyk (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ34: Technik rachunkowości (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ33: Technik usług gastronomicznych (sobota – niedziela) pdf_icon 28.01.2020 r.
KKZ30: cukiernik
(sobota – niedziela)
pdf_icon 30.08.2019 r.
KKZ29: kucharz
(sobota – niedziela)
pdf_icon 30.08.2019 r.