Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
zaprasza do składania ofert

Oferta cenowa


25 listopad 2019 r.


Przetargi i zamówienia


brak

Aktualne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i terenów szkolnych


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń

Kontakt

Beata Czekaj
tel.: (12) 644 51 66, (12) 642 19 00 wew. 17
e-mail: bczekaj@cku.krakow.pl

Sekretariat Dyrektora
tel.: (12) 644 51 66, (12) 642 19 00
e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl