• Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  mgr Krystyna Łabędzka
  Dyżur:
  poniedziałek: 12.00 – 13.00

  pok.: 123 piętro I
  tel.: (12) 6445166, (12) 6421900, (12) 4258558 wew. 13

 • Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. Liceum Ogólnokształcącego

  mgr Katarzyna Sendeckij
  Dyżur:
  czwartek: 14.00 – 20.50
  piątek: 14.00 – 17.30
  sobota, niedziela: 8.00-17.15 /wymiennie

  pok.: 110 piętro I
  tel.: (12) 64 45 166, (12) 64 21 900, (12) 42 58 558 wew. 26

 • Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. Szkół Zawodowych

  mgr Agata Mordarska
  Dyżur:
  środa: 13.00 – 20.50
  piątek: 17.30 – 20.50
  sobota, niedziela:  8.00 – 17.15 /wymiennie

  pok.: 122 piętro I
  tel.: (12) 64 45 166, (12) 64 21 900, (12) 42 58 558 wew.20

KADRA KIEROWNICZA

 • Kierownik Szkolenia Praktycznego

  mgr Jan Nowak
  Dyżur: 
  poniedziałek: 8.00 – 14.00
  wtorek: 8.00 – 14.00
  środa: 8.00 – 14.00
  czwartek: 8.00 – 14.00
  piątek: 8.00 – 14.00

  pok.: 228 piętro II
  tel.: (12) 64 45 166, (12) 64 21 900, (12) 42 58 558  wew.24

 • Kierownik internatu 

  mgr Agata Mordarska
  Dyżur:
  poniedziałek – czwartek: 14.00 – 17.00

  pok.: 308 piętro III
  tel.: (12) 42 57 8 55

 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Doradca Zawodowy

  mgr inż. Jacek Sitko
  Dyżur:
  środa: 14.00 – 19.00
  czwartek: 14.00 – 19.00
  piątek: 16.00 – 18.30

  pok.: 218 piętro II