Książka to najlepszy przyjaciel człowieka ,a biblioteka to świątynia jego myśli”

Cyceron

Aby zaspokoić wszelkie potrzeby słuchaczy wszystkich pionów szkoły biblioteka jest czynna przez siedem dni w tygodniu.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – wtorek: 08.00 – 14.00
środa – piątek: 09.00 – 18.00
sobota – niedziela:09.00 – 16.00

Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dużej mierze zależą od systematycznego dostępu słuchaczy do podręczników i literatury pomocniczej. Biblioteka Centrum dysponuje zasobnym księgozbiorem, który zapewnia w każdej chwili i każdemu słuchaczowi możliwość korzystania z potrzebnych mu podręczników oraz materiałów.

biblioteka140615_1
Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w 1979 roku, czyli wraz z powołaniem Centrum. Powstał on z połączenia księgozbiorów Zespołu Szkół Geologiczno-Geodezyjnego i Ośrodka Dokształcania Zawodowego. W 1982 roku dołączono księgozbiór I Ogólnokształcącego Liceum dla Pracujących Zaocznego. Prace nad stworzeniem jednolitego księgozbioru i warsztatu informacyjnego biblioteki trwały kilka lat. W wyniku tego powstała biblioteka będąca zapleczem dla wszystkich pionów kształcenia w CKU. Biblioteka posiadała bogaty zbiór podręczników do przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących, a także lektury oraz księgozbiór popularnonaukowy. Od samego początku istnienia CKU wzbogacano zasoby biblioteki o podręczniki oraz, co jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę szkoły dla dorosłych, literaturę popularnonaukową i piękną. Dzięki wsparciu Dyrekcji, wyrażającemu się wyasygnowaniem co roku dużych kwot pieniężnych, pracownicy biblioteki systematycznie wzbogacają i odnawiają księgozbiór. Od 1994 roku rozpoczęto gromadzenie wideoteki i mediateki podręcznej. Zbiór ten obejmuje kasety wideo i audio do zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz języków obcych, sfilmowaną klasykę literatury pięknej, klasykę filmową polską i obcą, filmy przyrodnicze i geograficzne oraz pakiety multimedialne. Do zbioru tego należą również programy multimedialne: słowniki, encyklopedie, programy dydaktyczne i językowe. Cały zbiór liczy 905 pozycji.

W 2001 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego przeniosło się do budynku na osiedlu Szkolnym 21. Biblioteka otrzymała trzy pomieszczenia : dwa magazyny oraz czytelnię.

W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informatyczne, powstałe z funduszy Unii Europejskiej. Centrum posiada 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu.

Biblioteka oferuje bogaty zbiór materiałów multimedialnych (pakiety multimedialne, kasety video, kasety magnetofonowe, programy multimedialne) z następujących dziedzin:

społeczeństwo historia
edukacja biologia
nauka i technika chemia
sztuka fizyka
język polski geografia
języki obce matematyka
przyroda

biblioteka140615_2

czytelni można skorzystać z różnorodnej oferty czasopism

PRASA CODZIENNA

 • Dziennik Polski
 • Gazeta Wyborcza

TYGODNIKI I MIESIĘCZNIKI

 • Aura
 • Cogito
 • Mówią Wieki
 • Newsweek Polska
 • Polityka
 • Ochrona Pracy – Atest
 • Tygodnik Solidarność

CZASOPISMA METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

Biblioteka w szkole Geografia w szkole
Chemia w szkole Głos Nauczycielski
Biologia w szkole Języki obce w szkole
Dyrektor Szkoły Matematyka
Fizyka w szkole Polonistyka

biblioteka140615_3

Regulaminy

 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej