REKRUTACJA WIOSENNA
NA  FORMY  POZASZKOLNE W ROKU
SZKOLNYM  2019/2020

Absolwentów: szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego
zapraszamy na bezpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zawodach:

zawód kwalifikacje Okres trwania
Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1,5 roku
Krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1,5 roku
Florysta RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach policealnych
i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej pobierz druk podania)
  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia)
  • 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)
Dokumenty należy składać
w sekretariacie CKZiU ds. uczniowskich
pokój nr 11
Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek – wtorek: 8.00 – 16.00
środa – piątek: 8.00 – 18.00
sobota – niedziela: 8.00 – 16.00

Numery telefonów: (12) 644-51-66,  (12) 642-19-00 wew.: 13, 15, 16
e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl