REKRUTACJA JESIENNA
NA  FORMY  POZASZKOLNE W ROKU
SZKOLNYM  2019/2020

Absolwentów: szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego
zapraszamy na bezpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zawodach:

zawód kwalifikacje Okres trwania
Piekarz TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1,5 roku
Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 1,5 roku
Technik technologii żywności TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich lub
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1,5 roku

1 roku

Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 1,5 roku
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
1,5 roku
1 rok
Technik
turystyki wiejskiej
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
1 rok

1 rok

Kelner TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
1,5 roku
1,5 rok
Krawiec AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1,5 roku
Technik
przemysłu mody
AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
AU. 74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
1,5 roku

1 rok

Florysta RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok
Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży 1,5 roku
Technik handlowiec AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
1,5 roku
1 rok
Technik
organizacji reklamy
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
1 rok

1,5 roku

Magazynier – logistyk A.30. AU.22 Obsługa magazynów 1,5 roku
Technik logistyk AU.22 Obsługa magazynów
AU. 32 Organizacja transportu
1,5 roku
1 rok
Technik spedytor AU. 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 2 roku
Technik ekonomista AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
1,5 roku
1,5 rok
Technik rachunkowości AU.36. Prowadzenie rachunkowości
AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1,5 roku
1 roku
Technik informatyk EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
1,5 roku
1,5 roku
Technik teleinformatyk EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
1,5 roku
1,5 roku

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie identycznego jak w szkołach policealnych
i technikach oraz uzyskanie tytułu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej pobierz druk podania)
  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła średnia)
  • 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)
Dokumenty należy składać w terminie od 6 maja 2019 r.
w sekretariacie CKU ds. uczniowskich
pokój nr 11
Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek – wtorek: 8.00 – 16.00
środa – piątek: 8.00 – 18.00
sobota – niedziela: 8.00 – 16.00

Numery telefonów: (12) 644-51-66,  (12) 642-19-00 wew.: 13, 15, 16
e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl