Archiwa kategorii: Erasmus Aktualności

Aktualności Erasmus +

Ogłoszenie o rekrutacji

Zapraszamy na dwutygodniowe praktyki zawodowe na Malcie w ramach projektu: «Staż za granicą – lepszy start, równe szanse» nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000074659 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie realizowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2023/2024.

Adresaci projektu:
Uczestnikami projektu mogą być słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Technik Administracji oraz Technik Archiwista.

Okres odbywania staży:
08.07.2024 – 19.07.2024

Czytaj dalej Ogłoszenie o rekrutacji

Wyjazd do Florencji w dniach 05.02.2023 – 12.02.2023

Grupa 12 nauczycieli CKZiU wraz z Panią Dyrektor wzięła udział w tygodniowym kursie „Edukacja a nowe technologie” zorganizowanym przez instytucję edukacyjną Pixel we Florencji we Włoszech w ramach projektu „Lepszy nauczyciel – bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

Tygodniowy kurs „Edukacja a nowe technologie” obejmował zarówno zajęcia  w siedzibie organizatora kursu – instytucji edukacyjnej Pixel, jak i wizyty studyjne w szkołach średnich. Zajęcia w formie prezentacji i warsztatów miały na celu zaznajomienie z cyfrowymi narzędziami używanymi w nauczaniu oraz platformami edukacyjnymi, umożliwiającymi przygotowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, takich jak Moodle, h5p, ed.ted, thinglink. Uczestnicy poznali także system edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, organizacji, metodyki i innowacyjnych praktyk nauczania z wykorzystaniem nowych technologii w tym kraju oraz europejskich strategii i najlepszych praktyk w kształceniu z użyciem nowych technologii.

W ramach kursu uczestnicy odbyli dwie wizyty studyjne w szkołach średnich we Florencji: Instituto Statale di Instruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei, Istituto Tecnico e Professionale Leonardo da Vinci. Ponadto, uczestnicy poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel w czasie wolnym po zakończeniu zajęć.

            Kurs we Florencji miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli o nowe innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowych technologii oraz przybliżyć system edukacji osób we Włoszech oraz innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo uczestnicy rozwijali swoje kompetencje językowe, ponieważ językiem wykładowym kursu był język angielski. Uczestnicy otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję edukacyjną Pixel.

Dzień Praktyki Zawodowej – Zakończenie Projektu Praktyk Zawodowych w Dublinie

27 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu ”Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych” nr 2018-1-PL.01-KA102-048541. Uroczystość miała miejsce w Auli CKU z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników CKU oraz uczestników praktyk zawodowych w Dublinie w Irlandii. Czytaj dalej Dzień Praktyki Zawodowej – Zakończenie Projektu Praktyk Zawodowych w Dublinie

Kurs języka angielskiego i kurs metodyczny na Malcie lipiec 2018 R.

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk”

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu nr 2017-1-PL01-KA104-036009 pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Celem projektu było zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział nauczyciela historii i nauczyciela biblioteki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w dwutygodniowym kursie językowym „Fluency and English Language Development” na poziomie A2 i B1 oraz nauczyciela języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute na Malcie.

Kursy te odbyły się w terminie od 16.07 2018 r. do 27.07 2018 r. Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Kurs metodyczny umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych związanych z nauczaniem języka angielskiego. Obejmował praktyczne metody i techniki motywowania ucznia, nauczania słownictwa i płynności wypowiedzi z użyciem piosenek, videoclipów, krótkich opowiadań, symulacji i odgrywania scenek (role-play), nauczania gramatyki, wymowy, pisania wypracowań i innych form użytkowych (email, wpis na blogu). W programie kursu było też użycie narzędzi cyfrowych, nowych technologii oraz Internetu w nauczaniu języka obcego. Uczestnicy obu kursów zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego oraz metodycznego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz dokumenty Europass Mobilność.
Executive Training Institute zapewniło też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty. Uczestnicy poznali życie codzienne Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego.

Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystają zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning, epale). Nauczyciel języka angielskiego zorganizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych. Pozwoli to na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU poprzez jej umiędzynarodowienie, pogłębienie współpracy z instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, co z kolei umożliwi wymianę dobrych praktyk i opracowanie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania

Dzień Praktyki Zawodowej – Zakończenie Projektu


24 maja 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu ” Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” nr 2016-1-PL.01-KA102-025512. Uroczystość miała miejsce w Auli CKU z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników CKU oraz uczestników praktyk zawodowych w Londynie. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Kierownik ds. Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego – Pani Barbara Dobrek, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pani Maria Krysakowska, redaktor naczelny „Hejnału Oświatowego” Pani Daria Grodzka, koordynator ds. kontaktów z zagranicą i kierownik Zespołu ds. projektów Małopolskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Pani Izabella Multarzyńska.

Pani Dyrektor CKU Krystyna Łabędzka podsumowała projekt. Koordynator projektu Pani Wioletta Perzanowska zaprezentowała przebieg praktyk zawodowych w Londynie. Uczestnicy praktyk otrzymali Certyfikaty poświadczające odbycie stażu w Londynie wydane przez CKU, a potwierdzone przez ADC College w Londynie.

Słuchacze przygotowali film i prezentacje multimedialne pt. „Moja praktyka zawodowa w Londynie”, które przedstawiono zaproszonym gościom w miłej atmosferze dzięki przekąskom i deserom, przygotowanym przez CKU oraz uczestników według przepisów kuchni brytyjskiej.

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych CKU ponownie na praktykach w Londynie

12 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk uczestniczyło w dwutygodniowych staży zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie w ramach projektu nr 2017-1-PL01-KA 102-035999 „Staż za granicą to wyższe kompetencje zawodowe i językowe”, Programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w dniach od 11.02.2018 r. do 24.02.2018 r.

Słuchacze w zawodzie technik administracji odbyli praktyki w następujących przedsiębiorstwach: biurach nieruchomości – Warwick Estate Agents, Amstrong and Co Solicitors, Central School of English, Leonardo Hotel Heathrow, Commun-IT, Daniels Kensal Rise, Mother Nature Science, English Studio Language School, Insurance Claims Accommodation Bureau.Słuchacze w zawodach technik informatyk w firmie informatycznej Stamford Hill Computers.

Dwóch nauczycieli CKU, Andrzej Wlaź i Wioletta Perzanowska, służyli wsparciem i pomocą słuchaczom podczas pobytu w Londynie oraz odbyli wizyty monitorujące w poszczególnych zakładach pracy. W weekend oraz w chwilach wolnych od pracy uczestnicy zwiedzili Londyn – zabytki, atrakcje turystyczne oraz muzea.

Erasmus+ Ogłoszenie o rekrutacji

na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu: „Staż za granicą to wyższe kompetencje zawodowe i językowe” nr 2017-1-PL01-KA102-035999 w Szkole Policealnej dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj dalej Erasmus+ Ogłoszenie o rekrutacji

Kursy języka angielskiego na Malcie lipiec 2017 r.

31 sierpnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się  realizacja projektu „Z lepszą znajomością języka angielskiego bliżej do wspólnej Europy” w ramach programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych. Celem projektu było zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry zarządzającej i dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział pani dyrektor i 3 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w tygodniowych i dwutygodniowych kursach językowych „Fluency and English Language Development” na poziomie A2 i B1 organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie. Kursy te odbyły się w terminie od 03.07 2017 r. do 14.07 2017 r. oraz od 17.07 2017 r. do 21.07 2017 r. Uczestnicy przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Zwiedzili zabytkową stolicę Malty Valettę oraz inne atrakcje turystyczne wyspy, poznali historię, kulturę, system edukacji i życie codzienne Malty. Pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego. Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystają zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning). Pozwoli to na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU poprzez jej umiędzynarodowienie, pogłębienie współpracy z instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, co z kolei umożliwi wymianę dobrych praktyk i opracowanie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania.

Prezentacje uczestników
Erasmus+ Kurs języka angielskiego E. Legieć i Z. Sarota
Erasmus+ Kurs języka angielskiego K. Łabędzka i B. Pęcarska

DZIEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

24 maja 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu ” Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” nr 2016-1-PL.01-KA102-025512.  Uroczystość miała miejsce w Auli CKU z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników CKU oraz uczestników praktyk zawodowych w Londynie. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa z Biura Funduszy Europejskich pan Grzegorz Grzybczyk, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  – pan Marek Filipczyk, Kierownik ds. Kształcenia Ustawicznego CKP – pani Barbara Dobrek, przedstawiciel ZNP w Krakowie pani Jadwiga Cieplińska, redaktor naczelny „Hejnału Oświatowego” pani Daria Grodzka.

Pani Dyrektor CKU Krystyna Łabędzka podsumowała projekt. Koordynator projektu pani Wioletta Perzanowska zaprezentowała przebieg praktyk zawodowych w Londynie. Uczestnicy praktyk otrzymali Certyfikaty poświadczające odbycie stażu w Londynie wydane przez CKU a potwierdzone przez ADC College w Londynie.

Większość słuchaczy wzięła udział w konkursie na film lub prezentację multimedialną pt. „Moja praktyka zawodowa w Londynie”. Ogłoszono wyniki konkursu i  uczestnicy dostali dyplomy oraz nagrody książkowe – książki  do samodzielnego doskonalenia języka angielskiego w różnych sytuacjach praktycznego komunikowania się  – „Język angielski – sytuacje”.

Pierwsze miejsce zajął film pana Jakuba Gajdy (technik – informatyk) pt. „Zarabiam w Nowej Hucie, wydaję w Londynie”, Trzynastu słuchaczy otrzymało wyróżnienia za prezentacje multimedialne:

Małgorzata Chlipała, Aneta Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Renata Fetner, Tomasz Gromadzki, Monika Jędrzejewska, Klaudia Małek, Marcin Pietryka, Marcin Stanecki, Grzegorz Szandrowski, Jacek Szandrowski, Agnieszka Zachwieja, Elżbieta Zawierucha.

Zaproszenie goście obejrzeli nagrodzony film oraz prezentacje w miłej atmosferze dzięki przekąskom i deserom,  takim jak szarlotka, brownie, tradycyjne ciasteczka maślane, przygotowanym przez CKU oraz  uczestników według przepisów kuchni brytyjskiej.

Zamieszczamy linki do filmu oraz niektórych prezentacji.  Zapraszamy również do obejrzenia reportażu zdjęciowego z uroczystości.

Jakub Gajda – Zarabiam w Nowej Hucie, Wydaję w Londynie:
Aneta Czajkowska , Klaudia Małek – Londyn – ZACZYNAMY!:
Grzegorz Szandrowski i Jacek Szandrowski – Londyn
Marcin Pietryka – Longi Historia Prawdziwa:
Renata Fetner i Agnieszka Zachwieja – Londyn
Monika Jędrzejewska – Londyn

Przygotowania do uroczystości

Przygotowania do uroczystości

Przygotowania do uroczystości

Przygotowania do uroczystości

Przygotowania do uroczystości

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Uczestniczka praktyk zawodowych w Londynie w zawodzie Technik Administracji – bohaterka plakatu reklamującego projekt

Uroczyste zakończenie projektu – zaproszeni goście

Koordynator projektu prezentuje przebieg praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych przez panią Dyrektor CKU mgr Krystynę Łabędzką oraz koordynatora projektu mgr Wiolettę Perzanowską.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycie praktyk zawodowych.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Moja praktyka zawodowa w Londynie”.

Uczestnik praktyki opowiada o pobycie w Londynie

Zaproszeni goście oglądają zdjęcia z pobytu w Londynie.

Koordynator projektu i uczestniczki praktyk w zawodzie Technik Administracji