Samorząd Słuchaczy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Samorząd Słuchaczy stanowią wszyscy słuchacze Centrum. Władzami Samorządu Słuchaczy są: na szczeblu klasowym- Samorządy Klasowe i na szczeblu szkoły – Prezydium Samorządu Słuchaczy.

Do podstawowych uprawnień Samorządu Słuchaczy należy:

 1. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Centrum wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły;
 2. Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 3. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum.

Samorząd Słuchaczy gromadzi środki finansowe pochodzące ze składek i darowizn na fundusz Samorządu Słuchaczy.

Środki gromadzone na koncie Samorządu Słuchaczy przeznacza się na finansowanie:

 1. Zakupu pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni;
 2. Bieżącej eksploatacji budynku, remontów;
 3. Dopłat do imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla słuchaczy;
 4. Promocji i reklamy Centrum;

Samorząd Słuchaczy działa też charytatywnie prowadząc zbiórki celowe, np. na zakup prezentów świątecznych dla potrzebujących.

Kompetencje Samorządu Słuchaczy są określone w Regulaminie Samorządu Słuchaczy  link do regulaminu

Opiekunki Samorządu Słuchaczy:

 • mgr Beata Biały-Ciszek
 • mgr Ewa Dąda-Jarosz

Prezydium Samorządu Słuchaczy:

 • Krzysztof Walentowicz – przewodniczący
 • Agnieszka Śliwa – zastępca
 • Krzysztof Molenda – sekretarz
 • Jakub Gajda – skarbnik
 • Małgorzata Pijanowska
 • Robert Grigoryan
 • Aleksandra Radoszek

Ze środków Samorządu Słuchaczy w ubiegłych latach sfinansowano m.in.:

 1. Sprzęt do pracowni komputerowej, sala 205: oprogramowanie Microsoft Windows 8 Professional dla szkoły- 20szt., obudowa ATK Logic A30 b/z – 20 szt., nagrywarka DVD Sata OEM Samsung SH-224DB – 20 szt., projektor Epson Eb=X12
 2. Sprzęt do pracowni symulacyjnej, sala 206-207: zestaw PC 3679 PENTIUM G3220 – 8 szt., drukarka Brother DCP-J411DW.
 3. Nagrody książkowe i dyplomy za dobre wyniki w nauce dla słuchaczy kończących szkołę i dla zwycięzców konkursów szkolnych.
 4. Podręczniki oraz beletrystyka do biblioteki szkolnej
 5. „Kącik Cekusia” – wyposażenie kącika zabaw dla dzieci Słuchaczek i Słuchaczy CKZiU, który znajduje się na korytarzu na I piętrze CKU – stół, krzesełka, dywan, płotek, zabawki.
 6. Przejazd do Hamburga i ubezpieczenie grup słuchaczy CKU biorących udział w wymianie ze szkołą partnerską Hansa-Kolleg w Hamburgu
 7. Wycieczki dla klas, które wykazały się dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz pracą na rzecz szkoły
 8. Występy aktorów z krakowskich teatrów na auli CKZiU z okazji Uroczystej Inauguracji Roku Szkolnego
 9. Promocję szkoły, m.in. materiały promocyjne wykorzystywane na Targach Edukacyjnych, podczas Dnia Otwartego CKZiUU, ulotki, reklamy.

Niestety w ostatnich latach finansowanie pomocy naukowych, sprzętu oraz przedsięwzięć kulturalnych z funduszu Samorządu nie jest możliwe ze względu na znikome wpłaty Słuchaczy. Wydatki zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Słuchaczu! jeśli chcesz by Twoja szkoła funkcjonowała dobrze, byś mógł korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wydarzeń kulturalno-oświatowych, wspomóż ją symboliczną wpłatą na fundusz Samorządu Słuchaczy.

Od wielu lat wysokość składki jest niezmienna: 100zł/semestr.
Można ją płacić w dowolnych ratach, np. 20, 25 czy 50 zł.

Wpłat należy dokonywać w kasie CKZiU na pierwszym piętrze lub przelewem na konto bankowe:

Samorząd Szkolny przy CKZiU w Krakowie, os. Szkolne 21
07 1020 2892 0000 5902 0015 6349

os. Szkolne 21, Kraków