Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualności CKZiU

Informacje dla maturzystów

Matura 2024 -terminy:

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu9 lipca 2024 r.
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowegodo 16 lipca 2024 r.Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – załącznik 7
* Deklaracje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.oke.krakow.pl w zakładce: Dla uczniów i absolwentów

Dzień Otwarty CKZiU 2024

W sobotę 18 maja 2024 r. odbył się Dzień Otwarty CKZiU. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki, a także spotkania z  dyrekcją, nauczycielami i słuchaczami CKZiU.

W czasie trwania wydarzenia można było wziąć udział w zajęciach otwartych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, w zawodzie technik administracji oraz w zajęciach praktycznych w zawodach: kucharz, krawiec, technik programista, technik logistyk.

Jednym z punktów programu była prezentacja oferty edukacyjnej CKZiU: V LO dla Dorosłych, Szkoły Policealnej nr 10 i  kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Nasz nauczyciel p. Rafał Karaś przygotował wraz z słuchaczami KKZ technik logistyk prezentację „Nowe technologie w logistyce”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zorganizowany został także kiermasz książek we współpracy z księgarnią Tuliszków, można było tam nabyć ciekawe pozycje dla starszych i młodszych.

Tradycyjnie w sali lekcyjnej nr 33 działała kawiarenka CKZiU oferująca napoje, słodkości i przekąski przygotowane przez kursantów uczących się zawodu kucharz wspólnie z nauczycielem p. Bogumiłą Podgórską.

Dzień Otwarty uatrakcyjnili zaproszeni wolontariusze krakowskiego PCK: p. Laura i p. Jakub, którzy zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy i podzielili się cennymi wskazówkami i wiedzą dot. udzielenia pierwszej pomocy.

Gościem specjalnym naszego Dnia Otwartego był absolwent CKZiU – pan Andrzej Radwan, który od lat jest strażakiem ochotnikiem, a od niedawna także prezesem Muzeum Ratownictwa w Krakowie. Nie brakowało chętnych, by przebrać się w zabytkowy strój strażacki i zrobić sobie zdjęcie z muzealnymi eksponatami, w zabytkowym wozie operacyjnym. Pan Andrzej jako pasjonat bardzo chętnie dzielił się wiedzą i ciekawostkami związanymi ze strażą pożarną, opowiadał także o latach spędzonych w CKZiU.

Tak jak w poprzednich latach w ramach Dnia Otwartego CKZiU odbył się kiermasz charytatywny nad Zalewem Nowohuckim. W tym roku wsparliśmy finansowo 14-letnią Marysię potrzebującą pomocy.
Dzięki zaangażowaniu wielu Pracowników i Słuchaczy CKZiU udało się zebrać niemałą kwotę na leczenie
i rehabilitację dziewczynki.

Dyrekcja składa serdeczne podziękowanie wszystkim Gościom odwiedzającym naszą placówkę za przybycie i uświetnienie Dnia Otwartego CKZiU.

Bardzo dziękuje również Nauczycielom, Pracownikom i Słuchaczom, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia. Do zobaczenia w CKZiU!

TERMINY MATUR 2024

Terminy matur pisemnych

 • 7 maja (wtorek) – język polski na poziomie podstawowym
 • 8 maja (środa) – matematyka na poziomie podstawowym
 • 9 maja (czwartek) język angielski na poziomie podstawowym
 • 10 maja (piątek) wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
 • 13 maja (poniedziałek) język angielski na poziomie rozszerzonym
 • 14 maja (wtorek) biologia na poziomie rozszerzonym
 • 17 maja (piątek) geografia na poziomie rozszerzonym
 • 20 maja (poniedziałek) język polski na poziomie rozszerzonym
 • 21 maja (wtorek) historia na poziomie rozszerzonym

Uwaga
Wszystkie w/w egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9.00
Harmonogram egzaminów ustnych jest dostępny w sekretariacie uczniowskim.

OTWARTA SOBOTA W CKZiUw ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców

W sobotę 16 marca 2024 każdy, kto tylko miał ochotę, mógł odwiedzić CKZiU  i zobaczyć, jak wygląda kształcenie zawodowe osób dorosłych w naszej szkole. Goście zostali zapoznani z ofertą edukacyjną, poznali kwalifikacje i zawody, które można zdobyć w ramach szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Można było odwiedzić pracownie i zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na danym kierunku.

Zajęcia otwarte poprowadzili:

 • p. Joanna Kania w klasie szkoły policealnej o kierunku technik administracji (Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu egzaminu zawodowego)
 • p. Wioletta Gągała w klasie szkoły policealnej o kierunku technik BHP (Jak przeprowadzić szkolenie wstępne dla pracowników)
 • p. Halina Wojciechowska na kursie KKZ Krawiec (Kołnierzyk i dziurka – szycie bluzki)
 • p. Bogumiła Podgórska na kursie KKZ Kucharz (Warzywno-owocowe inspiracje)
 • p. Dariusz Buczek na kursie KKZ Technik informatyk (Świat elektroniki pod mikroskopem)
 • p. Małgorzata Gutkowska na kursie KKZ Technik rachunkowości (Sporządzanie listy płac)

Osoby chętne miały też możliwość zbadać swoje predyspozycje zawodowe w czasie konsultacji z doradcą zawodowym p. Martą Krawętkowską-Węgrzyn, co m.in. słuchaczom klas maturalnych pomogło w podjęciu decyzji, jaki kierunek dalszej edukacji wybrać.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność: zarówno tym, którzy już w sobotę zapisali się na wybrany kierunek, jak i tym, którzy jeszcze się wahają.

Życzymy trafnych wyborów i zapraszamy do CKZiU!

Ogłoszenie o rekrutacji

Zapraszamy na dwutygodniowe praktyki zawodowe na Malcie w ramach projektu: «Staż za granicą – lepszy start, równe szanse» nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000074659 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie realizowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2023/2024.

Adresaci projektu:
Uczestnikami projektu mogą być słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Technik Administracji oraz Technik Archiwista.

Okres odbywania staży:
08.07.2024 – 19.07.2024

Czytaj dalej Ogłoszenie o rekrutacji

Egzamin w terminie dodatkowym – semestr I 2023/2024

Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił w terminie do egzaminu semestralnego, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym.

Egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się:
31.01.2024 (godz. 15.00- 18.00)
3-4.02.2024 (godz. 13.00-16.00)
24-25.02.2024 (godz. 13.00 – 16.00)

Podanie o egzamin należy złożyć do 28.01.2024 do godziny 12.00 (przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) w sekretariacie uczniowskim lub do wychowawcy klasy (druki podań są dostępne w sekretariacie uczniowskim i u wychowawców).

TARGI EDUKACJI I PRACY

W czwartek, 23 listopada 2023 CKZiU, jako placówka podnosząca kwalifikacje osób dorosłych, wzięło udział w Targach Edukacji i Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Była to okazja, by przedstawić ofertę edukacyjną naszej szkoły, nawiązać kontakt z pracodawcami i instytucjami promującymi zatrudnienie w Krakowie.

Dziękujemy za zaproszenie:

Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krakowie.

Do zobaczenia za rok!

—————————————–
Przypominamy, że w CKZiU trwa rekrutacja na semestr wiosenny, który rozpoczyna się w lutym 2024. Przyjmujemy zapisy: do zaocznego LO dla Dorosłych, do Szkoły Policealnej (kierunki: technik administracji, technik BHP), i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: technik rachunkowości, technik logistyk, technik informatyk, technik programista, kucharz, cukiernik, krawiec.