TERMINY MATUR 2024

Terminy matur pisemnych

  • 7 maja (wtorek) – język polski na poziomie podstawowym
  • 8 maja (środa) – matematyka na poziomie podstawowym
  • 9 maja (czwartek) język angielski na poziomie podstawowym
  • 10 maja (piątek) wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
  • 13 maja (poniedziałek) język angielski na poziomie rozszerzonym
  • 14 maja (wtorek) biologia na poziomie rozszerzonym
  • 17 maja (piątek) geografia na poziomie rozszerzonym
  • 20 maja (poniedziałek) język polski na poziomie rozszerzonym
  • 21 maja (wtorek) historia na poziomie rozszerzonym

Uwaga
Wszystkie w/w egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9.00
Harmonogram egzaminów ustnych jest dostępny w sekretariacie uczniowskim.