Comenius Rzym

Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus+

W dniach 10.02 – 17.02.2024 r. 14 nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w kursie „Cyfrowe narzędzia w nauczaniu”, który odbywał się w Rzymie we Włoszech w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000131688 (Erasmus+).

Zajęcia były prowadzone przez szkołę Innovazione Formazione Orientamento a Lavoro. Kurs miał na celu poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Uczestnicy mieli także możliwość rozwijania kompetencji językowych, ponieważ językiem wykładowym kursu był j. angielski. Wszyscy otrzymali certyfikaty wydane przez instytucje edukacyjną INFOL.

Poza zajęciami i nauką był też czas na zwiedzanie Rzymu i poznanie największych zabytków: Koloseum, Bazylika św. Piotra, Muzea Watykańskie, Forum Romanum, wzgórze Palatyn.

Dzięki uczestnictwu w kursie nauczyciele mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennej pracy dydaktycznej ze słuchaczami CKZiU.