21 grudnia 2005 roku odbyła się uroczystość nadania
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
imienia Jana Matejki
oraz poświęcenia sztandaru szkoły.

Jan Matejko – patron naszej szkoły to najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku.

Urodził się 24 czerwca 1838 roku w domu przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Był dziewiątym dzieckiem Franciszka Matejki (czeskiego emigranta), który pracował jako nauczyciel muzyki i organista w kościele św. Krzyża oraz Joanny Karoliny Rossberg. Matejko od dziecka odznaczał się wielką wrażliwością i wyobraźnią. Rysował, malował i z pasją kalkował stare wizerunki i ryciny. Był zafascynowany historią Polski. Uczył się w szkole św. Barbary, potem w gimnazjum św. Anny. W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Wojciecha Kornela Stattlera i Wojciecha Łuszczkiewicza. Następnie otrzymał stypendium zagraniczne i studiował w Monachium i w Wiedniu. W roku 1860 powrócił do Krakowa. Brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Osobiście dostarczał broń oddziałom Mariana Langiewicza i finansowo wspierał walczących. W 1864 roku ożenił się z Teodorą Giebułtowską. Miał pięcioro dzieci. Dwoje z nich Tadeusz i Helena odziedziczyli po ojcu talent i zamiłowania artystyczne. W 1873 roku Jan Matejko został dyrektorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Dnia 1 listopada 1893 roku, w wieku 55 lat, w wyniku długotrwałej choroby artysta zmarł. 7 listopada odbył się uroczysty pogrzeb.

Jan Matejko tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi. Główne dzieła to: Stańczyk(1862), Kazanie Skargi(1864), Rejtan(1866), Stefan Batory pod Pskowem(1872), Zawieszenie dzwonu Zygmunta(1874), Bitwa pod Grunwaldem(1878), Hołd pruski(1882), Sobieski pod Wiedniem(1883), Kościuszko pod Racławicami(1888), Konstytucja 3-go Maja1891) oraz cykl Dzieje cywilizacji w Polsce(1889). Większość z nich to ogromnych rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi obrazu. Matejko był jednym z największych portrecistów. Portrety : Żony w sukni ślubnej(1879), A. Potockiego 1879), S. Tarnowskiego(1879), Autoportret artysty(1892). Jan Matejko wykonał jedno z największych dzieł malarstwa monumentalnego – polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie (1889-1891). Jest też autorem cyklu rysunków „Poczet królów i książąt polskich”(1890) oraz albumu „Ubiory w Polsce”. Uczniami artysty byli m.in.: Jacek Malczewski. Józef Mehofer, Stanisław Wyspiański. Dzieła Jana Matejki przesycone głębokim patriotyzmem, ukazywały społeczeństwu polskiemu wizję przeszłości i odegrały dużą rolę w umacnianiu świadomości narodowej. Podczas II wojny światowej najważniejsze dzieła zostały ukryte. Po 1945 roku większość obrazów Jana Matejki odnaleziono i poddano konserwacji. Obecnie znajdują się w zbiorach muzeów, głównie Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

Dzielnica Nowa Huta, gdzie mieści się siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego, jest związana z Janem Matejką. W 1876 roku artysta wykupił folwark w Krzesławicach, należących dziś do Nowej Huty. Do dworu dobudował pracownię oraz istniejącą do dziś szkołę. Dworek można zwiedzać, mieści się tam muzeum Jana Matejki. Tradycją naszej szkoły jest to, że każdego roku, uczniowie rozpoczynający naukę w Centrum wybierają się na wycieczkę do Dworku Jana Majki.

połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi obrazu. Matejko był jednym z największych portrecistów. Portrety : Żony w sukni ślubnej(1879), A. Potockiego 1879), S. Tarnowskiego(1879), Autoportret artysty(1892). Jan Matejko wykonał jedno z największych dzieł malarstwa monumentalnego – polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie (1889-1891). Jest też autorem cyklu rysunków „Poczet królów i książąt polskich”(1890) oraz albumu „Ubiory w Polsce”. Uczniami artysty byli m.in.: Jacek Malczewski. Józef Mehofer, Stanisław Wyspiański. Dzieła Jana Matejki przesycone głębokim patriotyzmem, ukazywały społeczeństwu polskiemu wizję przeszłości i odegrały dużą rolę w umacnianiu świadomości narodowej. Podczas II wojny światowej najważniejsze dzieła zostały ukryte. Po 1945 roku większość obrazów Jana Matejki odnaleziono i poddano konserwacji. Obecnie znajdują się w zbiorach muzeów, głównie Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

Dzielnica Nowa Huta, gdzie mieści się siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego, jest związana z Janem Matejką. W 1876 roku artysta wykupił folwark w Krzesławicach, należących dziś do Nowej Huty. Do dworu dobudował pracownię oraz istniejącą do dziś szkołę. Dworek można zwiedzać, mieści się tam muzeum Jana Matejki. Tradycją naszej szkoły jest to, że każdego roku, uczniowie rozpoczynający naukę w Centrum wybierają się na wycieczkę do Dworku Jana Majki.

os. Szkolne 21, Kraków