Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Szkoły Policealne dla Dorosłych:

(system zaoczny, zajęcia sobota-niedziela co 2 tygodnie)

os. Szkolne 21, Kraków