PROJEKT

BUDOWA KRAJOWEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI
PILOTAŻOWE WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU
KWALIFIKACJI

Zapraszamy osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego do udziału w pilotażu procesu walidacji i certyfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji

Prowadzenie wypieków w placówkach handlowych.

Dzięki udziałowi w Projekcie:

  • Uzyskasz możliwość potwierdzenia posiadanych umiejętności zawodowych w krótszym czasie niż podczas standardowych kursów i szkoleń
  • Otrzymasz stosowny certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje

Udział w pilotażu jest bezpłatny.

Bliższych informacji udziela punkt rekrutacyjny w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki
tel.: 12 644 51 66, 12 642 19 00 wew. 16 lub 17
Os. Szkolne 21 31-977 Kraków

Pilotaż współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania realizowanego w ramach Poddzialania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Ulotka informacyjna

os. Szkolne 21, Kraków