Zestaw podręczników dla LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2018/2019

 

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo Numer
JĘZYK POLSKI Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Język polski 1

OPERON

Seria: Odkrywamy na nowo

444/1/2012

Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Język polski 2

444/2/2012

Donata Dominik-Stawicka

Język polski 3

444/3/2013

Katarzyna Budna, Jolanta Manthey

Język polski 4

444/4/2013

Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Język polski 5

444/5/2014

JĘZYK ANGIELSKI Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden,

Paul Seligson  

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Hanna Mrozowska

English File.Third Edition. Elementary

Longman Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy

OXford

PEARSON

696/2014

HISTORIAzakres podstawowy Janusz Ustrzycki

Historia

OPERON

Seria: Ciekawi świata

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

506/2012

HISTORIAzakres rozszerzony Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski Historia 1. StarożytnośćHistoria 1Średniowiecze 478/1/2012478/2/2012
Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Historia 2. Od renesansu do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej

Historia 2. Wiek XIX

478/3/2013478/4/2014
Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek Historia 3. Część 1Historia 3. Część 2 Podręczniki w przygotowaniu
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

zakres podstawowy

Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

469/2012
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

zakres rozszerzony

Maciej Batorski,  Artur Derdziak Wiedza o społeczeństwie 1 577/1/2012
Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie 2 577/2/2012
Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie 3 577/3/2014
MATEMATYKA Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk,

Alina Magryś-Walczak,

Halina Nahorska  

Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Podręcznik 1

PODKOWA

549/1/2012
Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahors Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Podręcznik 2 549/2/2012
Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahors Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Podręcznik 3 549/3/2014
BIOLOGIAzakres podstawowy Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Piotr Łaszczyca, Grażyna Skirmuntt, Krzysztof Skirmuntt

Biologia

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

457/2012
BIOLOGIAzakres rozszerzony Sebastian Grabowski, Agata Kurek

Biologia 1

480/1/2012
Sebastian Grabowski, Kamil Kulpiński

Biologia 2

480/2/201
Dawid Kaczmarek, Kamil Kulpiński

Biologia 3

480/3/2014
GEOGRAFIAzakres podstawowy Zbigniew Zaniewicz

Geografia

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

455/2012
GEOGRAFIAzakres rozszerzony Maria Zawadzka-Kuc, Radosław Wróblewski

Geografia 1

502/1/2012
Janusz Stasiak

Geografia 2

502/2/2013
Zbigniew Zaniewicz

Geografia 3 cz.1.

Geografia 3 cz.2.

502/3/2015502/4/2015
FIZYKA Grzegorz Kornaś

Fizyka

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

621/2012
CHEMIA Joanna Meszko

Chemia

OPERON

Seria: Odkrywamy na nowo

448/2012
INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek

Informatyka

OPERON

Seria: Odkrywamy na nowo

452/2012
PODTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jarosław Korba, Zbigniew Smutek Podstawy przedsiębiorczości

OPERON

Seria: Odkrywamy na nowo

483/2012
PRZYRODAPodzielona na bloki przedmiotowe Agata Duda, Jolanta HoleczakAgata Łazarz, Sławomir Sobotka, Aneta Szczepańska

Agata Sawicka

Grzegorz F. Wojewoda

BiologiaGeografia

Chemia

Fizyka

OPERON

Seria: Ciekawi Świata

637/3/2013637/4/2013

637/2/2013

637/1/2013

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWOPodzielona na wątki tematyczne Bogumiła Burda, Anna Roszak, Małgorzata SzymczakBohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak

Adam Balicki

Adam Balicki

Wątek : EuropejskiWątek: Wojna i wojskowość

Wątek: Rządzący i rządzeni

Wątek: Ojczysty Panteon i ojczyste spory

OPERON

665/2/2014665/3/2014

665/4/2014

665/2013

 

os. Szkolne 21, Kraków