W dniach od 05.02 2023 r. do 12.02 2023 r. 12 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w tygodniowym kursie „Edukacja a nowe technologie” zorganizowanym przez instytucję edukacyjną Pixel we Florencji we Włoszech w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000074653 „Lepszy nauczyciel – bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Kurs „Edukacja a nowe technologie” obejmował zarówno zajęcia w siedzibie organizatora kursu – instytucji edukacyjnej Pixel, jak i wizyty studyjne w szkołach średnich. Zajęcia w formie prezentacji oraz warsztatów miały na celu zaznajomienie z cyfrowymi narzędziami używanymi w nauczaniu oraz platformami edukacyjnymi umożliwiającymi przygotowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, takich jak Moodle, h5p, ed.ted, thinglink. Uczestnicy poznali również system edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, organizacji, metodyki i innowacyjnych praktyk nauczania z wykorzystaniem nowych technologii w tym kraju oraz europejskich strategii i najlepszych praktyk w kształceniu z użyciem nowych technologii. Językiem wykładowym kursu był język angielski.

W ramach kursu odbyły się dwie wizyty studyjne w szkołach średnich we Florencji: Instituto Tecnico e Professionale Leonardo Da Vinci, Instituto Statale di Instruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei.

Ponadto, nauczyciele poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel oraz w wolnym czasie, w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.

Kurs we Florencji miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli o nowe, innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem Internetu i technologii cyfrowych oraz przybliżyć system edukacji osób dorosłych we Włoszech oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, uczestnicy rozwijali kompetencje językowe, ponieważ językiem wykładowym kursu był język angielski. Otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję edukacyjną Pixel oraz certyfikaty wydane przez CKZiU.

Nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę, zarówno dotyczącą nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jaki i historii i kultury Florencji i Toskanii w codziennej pracy dydaktycznej ze słuchaczami CKZiU.

os. Szkolne 21, Kraków