REKRUTACJA
NA  FORMY  POZASZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Absolwentów: szkół podstawowych, gimnazjów, branżowych szkół I stopnia,
szkół średnich a także słuchaczy liceum ogólnokształcącego
zapraszamy na bezpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe

zawód kwalifikacje Okres trwania
FLORYSTA OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok
(431 godz.)
+ 140 godz.praktyki
KRAWIEC MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1,5 rok
(494 godz.)
KUCHARZ HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań 1,5 rok
(678 godz.)
CUKIERNIK SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych 1,5 rok
(678 godz.)
TECHNIK INFORMATYK INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 1,5 rok
(491 godz.)
+140 godz.praktyki
TECHNIK INFORMATYK INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 1 rok
(354 godz.)
+140 godz.praktyki
TECHNIK PROGRAMISTA INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 1,5 rok
(532 godz.)
+140 godz.praktyki
TECHNIK LOGISTYK SPL.01. Obsługa magazynów* 1,5 rok
(451 godz.)
+140 godz.praktyki
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 rok
(405 godz.)
+ 140 godz. praktyki
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 1,5 roku
(450 godz.)
+ 140 godz.praktyki
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI* EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 1 rok
(462 godz.)
+ 140 godz.praktyki

*Planowane jest uruchomienie kursu od lutego 2024 r.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek/podanie o przyjęcie (na druku CKZiU, do pobrania z sekretariatu ds. uczniowskich lub z naszej strony internetowej pobierz druk podania)
  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa/gimnazjum/szkoła branżowa I stopnia/szkoła średnia)
  • 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać od 15 maja 2023r.
w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 11

Godziny pracy sekretariatu ds. uczniowskich:
Dzień tygodnia Godziny pracy Przyjmowanie interesantów
poniedziałek – środa 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
czwartek 8.00 – 18.00 8.30 – 17.30
piątek – niedziela 8.00 – 16.00 8.30 – 15.30
 W czasie ferii letnich od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Numery telefonów: (12) 642-19-00, (12) 644-51-66  wew.:  15, 16
e-mail: ckziu@mjo.krakow.pl

os. Szkolne 21, Kraków