Projekt praktyk zawodowych w Londynie „Staż za granicą to wyższe kompetencje zawodowe i językowe” nr 2017-1-PL01-KA 102-035999

W lutym 2017 Zespół ds. Projektów Europejskich Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie na realizację projektu dwutygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie dla słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk – projektu nr 2017-1-PL01-KA 102-035999 „Staż za granicą to wyższe kompetencje zawodowe i językowe” w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W dniach od 11.02.2018 r. do 24.02.2018r. 12 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w Londynie w następujących przedsiębiorstwach: słuchacze w zawodzie technik administracji (10 osób) odbyli praktyki w biurach nieruchomości – Warwick Estate Agents, Amstrong and Co Solicitors, Empire Estates, Central School of English, Commun-IT, Daniels Kensal Rise, Mother Nature Science, English Studio Language School, Insurance Claims Accommodation Bureau.

Słuchacze w zawodzie technik informatyk (2 osoby) odbyli praktyki w firmie informatycznej Stamford Hill Computers.

Cele projektu staży zagranicznych

  • podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy;
  • pogłębienie kompetencji językowych słuchaczy, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym;
  • lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych;
  • zdobycie nowych doświadczeń i kontaktów zawodowych podczas pracy w międzynarodowym zespole w przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie różni się od tych znanych im z doświadczeń praktyk w Polsce;
  • lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu, a konsekwencji zwiększenie szans słuchaczy na znalezienie zatrudnienia zarówno na krajowym, jaki i europejskim rynku pracy.

os. Szkolne 21, Kraków