Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w formie zaocznej lub stacjonarnej
 • profil geograficzno-biologiczny
 • profil humanistyczny
 • profil językowo-geograficzny

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość kontynuowania nauki od drugiej klasy 3-letniego liceum (semestr trzeci)

Szkoły Policealne dla Dorosłych:
(system zaoczny, zajęcia sobota-niedziela co 2 tygodnie)
 • technik informatyk (3 kwalifikacje – 2 lata)
 • technik administracji (1 kwalifikacja – 2 lata)
 • technik rachunkowości (2 kwalifikacje – 2 lata)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (1 kwalifikacja – 2 lata)
 • technik turystyki wiejskiej (2 kwalifikacje – 2 lata)
 • technik BHP (1 kwalifikacja – 1,5 roku)
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
(system zaoczny, zajęcia sobota-niedziela co 2 tygodnie)
 • technik organizacji reklamy (2 kwalifikacje)
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (2 kwalifikacje)
 • technik technologii żywienia
 • piekarz
 • cukiernik
 • kelner
 • technik logistyk (3 kwalifikacje)
 • technik rachunkowości (2 kwalifikacje)
 • technik handlowiec (2 kwalifikacje)
 • kucharz (1 kwalifikacja)
 • florysta (1 kwalifikacja)
 • sprzedawca (1 kwalifikacja)
 • krawiec (1 kwalifikacja)
 • technik przemysłu mody
Korzyści dla słuchaczy naszej szkoły
 • Wszystkie formy i kierunki kształcenia bezpłatne
 • Część zajęć prowadzona w formie e-lerningu
 • Każdy nasz absolwent uzyskuje certyfikat ISO potwierdzający zdobyte umiejętności w zawodzie opracowany w języku polskim i angielskim
 • Wykwalifikowani i zawsze przyjaźnie nastawieni nauczyciele
 • Dobra baza dydaktyczna szkoły
 • Multimedialna biblioteka
 • Domowy obiad i nie tylko w bufecie szkolnym
 • Ochrona i bezpieczeństwo, dba o to renomowana Agencja Ochrony
 • Opieka i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • Wystawiamy zaświadczenia o kontynuacji nauki (np. do ZUS-u, MOPS-u)

A przede wszystkim realizujemy politykę jakości
(słuchacz jest dla nas najważniejszy!)