Archiwa tagu: Ostrzeżenia Centrum Zarządzania Kryzysowego

Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

W związku z zarejestrowanym w godzinach nocnych i porannych 11 grudnia 2015 r. na stacjach pomiarowych WIOŚ w Krakowie wysokim poziomem stężeń pyłów PM 10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

Czytaj dalej Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie

4 grudnia 2015 r. około godz. 16.00 wystąpiło w Krakowie przekroczenie średniej 16-godzinnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 powyżej wartości 150 µg/m3. Istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania się lub wzrostu zanieczyszczenia powietrza w dniu jutrzejszym.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie wydanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

Zobacz komunikat