Wszystkie wpisy, których autorem jest Redaktor

Informacje dla maturzystów

Matura 2024 -terminy:

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu9 lipca 2024 r.
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowegodo 16 lipca 2024 r.Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – załącznik 7
* Deklaracje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.oke.krakow.pl w zakładce: Dla uczniów i absolwentów

Dzień Otwarty CKZiU 2024

W sobotę 18 maja 2024 r. odbył się Dzień Otwarty CKZiU. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki, a także spotkania z  dyrekcją, nauczycielami i słuchaczami CKZiU.

W czasie trwania wydarzenia można było wziąć udział w zajęciach otwartych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, w zawodzie technik administracji oraz w zajęciach praktycznych w zawodach: kucharz, krawiec, technik programista, technik logistyk.

Jednym z punktów programu była prezentacja oferty edukacyjnej CKZiU: V LO dla Dorosłych, Szkoły Policealnej nr 10 i  kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Nasz nauczyciel p. Rafał Karaś przygotował wraz z słuchaczami KKZ technik logistyk prezentację „Nowe technologie w logistyce”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zorganizowany został także kiermasz książek we współpracy z księgarnią Tuliszków, można było tam nabyć ciekawe pozycje dla starszych i młodszych.

Tradycyjnie w sali lekcyjnej nr 33 działała kawiarenka CKZiU oferująca napoje, słodkości i przekąski przygotowane przez kursantów uczących się zawodu kucharz wspólnie z nauczycielem p. Bogumiłą Podgórską.

Dzień Otwarty uatrakcyjnili zaproszeni wolontariusze krakowskiego PCK: p. Laura i p. Jakub, którzy zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy i podzielili się cennymi wskazówkami i wiedzą dot. udzielenia pierwszej pomocy.

Gościem specjalnym naszego Dnia Otwartego był absolwent CKZiU – pan Andrzej Radwan, który od lat jest strażakiem ochotnikiem, a od niedawna także prezesem Muzeum Ratownictwa w Krakowie. Nie brakowało chętnych, by przebrać się w zabytkowy strój strażacki i zrobić sobie zdjęcie z muzealnymi eksponatami, w zabytkowym wozie operacyjnym. Pan Andrzej jako pasjonat bardzo chętnie dzielił się wiedzą i ciekawostkami związanymi ze strażą pożarną, opowiadał także o latach spędzonych w CKZiU.

Tak jak w poprzednich latach w ramach Dnia Otwartego CKZiU odbył się kiermasz charytatywny nad Zalewem Nowohuckim. W tym roku wsparliśmy finansowo 14-letnią Marysię potrzebującą pomocy.
Dzięki zaangażowaniu wielu Pracowników i Słuchaczy CKZiU udało się zebrać niemałą kwotę na leczenie
i rehabilitację dziewczynki.

Dyrekcja składa serdeczne podziękowanie wszystkim Gościom odwiedzającym naszą placówkę za przybycie i uświetnienie Dnia Otwartego CKZiU.

Bardzo dziękuje również Nauczycielom, Pracownikom i Słuchaczom, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia. Do zobaczenia w CKZiU!

TERMINY MATUR 2024

Terminy matur pisemnych

 • 7 maja (wtorek) – język polski na poziomie podstawowym
 • 8 maja (środa) – matematyka na poziomie podstawowym
 • 9 maja (czwartek) język angielski na poziomie podstawowym
 • 10 maja (piątek) wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
 • 13 maja (poniedziałek) język angielski na poziomie rozszerzonym
 • 14 maja (wtorek) biologia na poziomie rozszerzonym
 • 17 maja (piątek) geografia na poziomie rozszerzonym
 • 20 maja (poniedziałek) język polski na poziomie rozszerzonym
 • 21 maja (wtorek) historia na poziomie rozszerzonym

Uwaga
Wszystkie w/w egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9.00
Harmonogram egzaminów ustnych jest dostępny w sekretariacie uczniowskim.

Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus+

W dniach 10.02 – 17.02.2024 r. 14 nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w kursie „Cyfrowe narzędzia w nauczaniu”, który odbywał się w Rzymie we Włoszech w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000131688 (Erasmus+).

Zajęcia były prowadzone przez szkołę Innovazione Formazione Orientamento a Lavoro. Kurs miał na celu poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Uczestnicy mieli także możliwość rozwijania kompetencji językowych, ponieważ językiem wykładowym kursu był j. angielski. Wszyscy otrzymali certyfikaty wydane przez instytucje edukacyjną INFOL.

Poza zajęciami i nauką był też czas na zwiedzanie Rzymu i poznanie największych zabytków: Koloseum, Bazylika św. Piotra, Muzea Watykańskie, Forum Romanum, wzgórze Palatyn.

Dzięki uczestnictwu w kursie nauczyciele mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennej pracy dydaktycznej ze słuchaczami CKZiU.

OTWARTA SOBOTA W CKZiUw ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców

W sobotę 16 marca 2024 każdy, kto tylko miał ochotę, mógł odwiedzić CKZiU  i zobaczyć, jak wygląda kształcenie zawodowe osób dorosłych w naszej szkole. Goście zostali zapoznani z ofertą edukacyjną, poznali kwalifikacje i zawody, które można zdobyć w ramach szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Można było odwiedzić pracownie i zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na danym kierunku.

Zajęcia otwarte poprowadzili:

 • p. Joanna Kania w klasie szkoły policealnej o kierunku technik administracji (Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu egzaminu zawodowego)
 • p. Wioletta Gągała w klasie szkoły policealnej o kierunku technik BHP (Jak przeprowadzić szkolenie wstępne dla pracowników)
 • p. Halina Wojciechowska na kursie KKZ Krawiec (Kołnierzyk i dziurka – szycie bluzki)
 • p. Bogumiła Podgórska na kursie KKZ Kucharz (Warzywno-owocowe inspiracje)
 • p. Dariusz Buczek na kursie KKZ Technik informatyk (Świat elektroniki pod mikroskopem)
 • p. Małgorzata Gutkowska na kursie KKZ Technik rachunkowości (Sporządzanie listy płac)

Osoby chętne miały też możliwość zbadać swoje predyspozycje zawodowe w czasie konsultacji z doradcą zawodowym p. Martą Krawętkowską-Węgrzyn, co m.in. słuchaczom klas maturalnych pomogło w podjęciu decyzji, jaki kierunek dalszej edukacji wybrać.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność: zarówno tym, którzy już w sobotę zapisali się na wybrany kierunek, jak i tym, którzy jeszcze się wahają.

Życzymy trafnych wyborów i zapraszamy do CKZiU!