Archiwa tagu: Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji

Zapraszamy na dwutygodniowe praktyki zawodowe na Malcie w ramach projektu: «Staż za granicą – lepszy start, równe szanse» nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000074659 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie realizowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2023/2024.

Adresaci projektu:
Uczestnikami projektu mogą być słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Technik Administracji oraz Technik Archiwista.

Okres odbywania staży:
08.07.2024 – 19.07.2024

Czytaj dalej Ogłoszenie o rekrutacji

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 2022/2023.

Zapraszamy do składania dokumentów na semestry pierwsze i wyższe w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Dokumenty do liceum ogólnokształcącego należy składać  od 13 czerwca 2022r. u wicedyrektora ds. Liceum Ogólnokształcącego mgr Katarzyny Sendeckij

Dokumenty do szkoły policealnej należy składać  od 25 kwietnia 2022r. u wicedyrektora
ds. Szkół Zawodowych mgr Agaty Mordarskiej

Więcej informacji:

Rekrutacja na semestry pierwsze …
Rekrutacja na semestry wyższe …
Rekrutacja na kursy (KKZ) …
Zobacz prezentację (PDF)