Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

zaprasza do logowania się
na platformy edukacyjne

Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Leonardo da Vinci – „Hospitality Counts!”


Na Platformie Edukacyjnej CKZiU znajdują się informacje pozwalające na kontakt z opiekunem semestru oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Wszystkie problemy techniczne związane i działaniem Platformy Edukacyjnej CKZiU proszę zgłaszać na adres:
platforma@ckziu.krakow.pl.

Zapraszamy do korzystania
z Platformy Edukacyjnej

os. Szkolne 21, Kraków