Zamówienia publiczne
równe lub powyżej 130000 zł

Aktualne

07.05.2024
————–
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KRAKOWIE NA OS. SZKOLNYM 21. ETAP I b.
Link do postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ab6b11-0c59-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

Archiwalne

21.07.2023
————
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KRAKOWIE NA OS. SZKOLNYM 21. ETAP I. (2)
Link do postępowania: 

21.06.2023
————
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KRAKOWIE NA OS. SZKOLNYM 21. ETAP I.

Link do postępowania:

os. Szkolne 21, Kraków