Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Krakowie kształci teoretycznie pracowników młodocianych z różnych branż  zawodowych z całego województwa małopolskiego. Przyjeżdża do nas młodzież na tzw. turnusy, które trwają  miesiąc. W całym cyklu nauczania są w naszej szkole 3 razy.

Kształcimy w  różnych zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, lakiernik samochodowy, fryzjer, cukiernik, kucharz, piekarz, przetwórca mięs,  stolarz, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

os. Szkolne 21, Kraków