Kurs Innowacyjne praktyki w nauczaniu dorosłych” we Florencji we Włoszech  
– od 01.02 2020 r. do 08.02 2020 r.

Szesnastu nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKZiU uczestniczyło w tygodniowym kursie „Innowacyjne praktyki w nauczaniu dorosłych” we Florencji we Włoszech  w dniach od 01.02 2020 r. do 08.02 2020 r. Kurs obejmował zarówno zajęcia w siedzibie organizatora kursu – instytucji edukacyjnej Pixel, jak i wizyty studyjne w instytucjach zajmujących się kształceniem osób dorosłych. Zajęcia w formie prezentacji oraz warsztatów miały na celu przybliżenie systemu edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, organizacji, metodyki i innowacyjnych praktyk nauczania i szkolenia osób dorosłych w tym kraju oraz europejskich strategii i najlepszych praktyk w kształceniu dorosłych.  Językiem wykładowym kursu był język angielski.

W ramach kursu odbyły się trzy wizyty studyjne do instytucji kształcenia dorosłych we Florencji: wydawnictwa „Liberi Libri”, prowadzącego księgarnię, kawiarnię, teatr oraz warsztaty i kursy, biblioteki „Biblioteca delle Oblate” oferującej różnego rodzaju spotkania i kursy oraz szkoły „Instituto Sassetti – Peruzzi” należącej do sieci szkół dla dorosłych prowadzonych przez CPIA (Provincial Center for Adult Education).

Ponadto uczestnicy poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel oraz w wolnym czasie, w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.

os. Szkolne 21, Kraków