Przed wyjazdem uczestnicy projektu brali udział w 20-godzinnym kursie posługiwania się językiem angielskim zawodowym w poszczególnych branżach – informatycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej – oraz w przygotowaniu kulturowym, tzn. zajęciach o historii, kulturze i życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. Uczniowie przeszli długie, trudne testy online z języka angielskiego, pisali CV w języku angielskim, a niektórzy z nich odbyli również rozmowę kwalifikacyjną przez telefon z przyszłym pracodawcą.

os. Szkolne 21, Kraków