Książka to najlepszy przyjaciel człowieka ,a biblioteka to świątynia jego myśli”

Cyceron

Aby zaspokoić wszelkie potrzeby słuchaczy wszystkich pionów szkoły biblioteka jest czynna przez siedem dni w tygodniu.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 09.00 – 15.00
wtorek: 09.00 – 15.00
środa: 09.00 – 16.00
czwartek: 09.00 – 18.00
piątek: 09.00 – 16.00
sobota: 08.00 – 11.00
niedziela: 09.00 – 15.00

Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dużej mierze zależą od systematycznego dostępu słuchaczy do podręczników i literatury pomocniczej.
Biblioteka Centrum dysponuje zasobnym księgozbiorem, który zapewnia w każdej chwili i każdemu słuchaczowi możliwość korzystania z potrzebnych mu podręczników oraz materiałów.

Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w 1979 roku, czyli wraz z powołaniem Centrum. Powstał on z połączenia księgozbiorów Zespołu Szkół Geologiczno-Geodezyjnego i Ośrodka Dokształcania Zawodowego.
W 1982 roku dołączono księgozbiór I Ogólnokształcącego Liceum dla Pracujących Zaocznego. Prace nad stworzeniem jednolitego księgozbioru i warsztatu informacyjnego biblioteki trwały kilka lat. W wyniku tego powstała Biblioteka będąca zapleczem dla wszystkich pionów kształcenia w CKZiU.

Biblioteka posiadała bogaty zbiór podręczników do przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących, a także lektury oraz księgozbiór popularnonaukowy. Od samego początku istnienia CKZiU wzbogacano zasoby biblioteki o podręczniki oraz, co jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę szkoły dla dorosłych, literaturę popularnonaukową i piękną. Pracownicy biblioteki systematycznie wzbogacają i odnawiają księgozbiór. Biblioteka oferuje także zbiór materiałów multimedialnych z różnych dziedzin wiedzy.

W 2001 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeniosło się do budynku na osiedlu Szkolnym 21. Biblioteka otrzymała trzy pomieszczenia: dwa magazyny oraz czytelnię.

W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informatyczne

Centrum posiada 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

Regulaminy

  • Regulamin biblioteki
  • Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej

os. Szkolne 21, Kraków