Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
zaprasza do składania ofert

Oferta cenowa

03 czerwca 2024 r.

15 maja 2024 r.


Przetargi i zamówienia


brak

Aktualne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i terenów szkolnych


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń

Kontakt

Beata Czekaj
tel.: (12) 644 51 66, (12) 642 19 00 wew. 17
e-mail: bczekaj@ckziu.krakow.pl
Sekretariat Dyrektora
tel.: (12) 644 51 66, (12) 642 19 00
e-mail: sekretariat@ckziuu.krakow.pl

os. Szkolne 21, Kraków