Archiwa tagu: Egzamin zawodowy

Deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021

Zapraszamy słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
KKZ33: Technik usług gastronomicznych
KKZ34: Technik rachunkowości
KKZ35: Technik informatyk
KKZ36: Technik teleinformatyk
KKZ37: Technik logistyk
KKZ38: Kucharz
KKZ39: Krawiec

oraz słuchaczy klas szkoły policealnej TAD4, TBH3 do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021 w terminie do 07 września 2020r.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ 2019 R.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w CKU dla poszczególnych zawodów można sprawdzić tutaj.

Na egzamin proszę zgłosić się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem (piórem).

Odbiór wyników egzaminu zawodowego 22 marca 2019 r.
(do odbioru w sekretariacie uczniowskim).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIWC 2018 R.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w CKU dla poszczególnych zawodów można sprawdzić tutaj.

Na egzamin proszę zgłosić się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem (piórem).

Odbiór wyników egzaminu zawodowego 31 SIERPNIA 2018 r.
(do odbioru w sekretariacie uczniowskim).

TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ 2018 R.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w CKU dla poszczególnych zawodów można sprawdzić tutaj.

Na egzamin proszę zgłosić się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem (piórem).

Odbiór wyników egzaminu zawodowego 23 marca 2018 r.
(do odbioru w sekretariacie uczniowskim).