Kurs językowy i metodyczny na Malcie – 2021

  • W dniach 05.07.2021 – 16.07.2021 sześciu nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie uczestniczyło w dwutygodniowych kursach w szkołach językowych na Malcie – Executive Training Institute w St. Julians oraz Easy School of Languages w Vallettcie w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu” nr 2019-1-PL01-KA 104-063251.
  • Pani wicedyrektor (nauczyciel biologii) Katarzyna Sendeckij oraz nauczyciel matematyki Pani Agnieszka Feliga-Grządziel brały udział w kursach na poziomie B1 i A1 w Easy School of Languages w Vallettcie. Nauczyciel historii i WOS Pani Beata Biały oraz nauczyciele informatyki Panowie Dariusz Buczek i Andrzej Wlaź kontynuowali naukę języka angielskiego na poziomie B1 na kursie „Fluency and English Language Development for Teachers”, natomiast nauczyciel języka angielskiego, Pani Wioletta Perzanowska, uczestniczyła w kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”.

Program kursu obejmował również wycieczkę kulturoznawczą z przewodnikiem do obecnej stolicy Malty Valletty, byłej stolicy wyspy Mdiny oraz Birgu (port i fortyfikacje – pierwsza siedziba zakonu Joannitów na Malcie), które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty.

os. Szkolne 21, Kraków