kurs Barcelona 2023


W dniach od 03.07 2023 r. do 14.07 2023 r. 11 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w dwutygodniowym kursie nauki języka angielskiego w Barcelonie w Hiszpanii, a dwóch nauczycieli w kursie metodycznym języka angielskiego  na Malcie w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000074653 „Lepszy nauczyciel – bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Nauczyciele historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i informatyki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rozwijali kompetencje językowe na kursie  w dwutygodniowym kursie językowym ‘General English intensive course’ na poziomie A2 i B2 zorganizowanym przez szkołę językową English Connection w Barcelonie w Hiszpanii, a nauczyciela języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute oraz Easy School of Languages w Vallettcie na Malcie.

Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach oraz w czasie wolnym. Kurs metodyczny umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych związanych z nauczaniem języka angielskiego. Obejmował praktyczne metody i techniki motywowania ucznia, nauczania słownictwa i płynności wypowiedzi z użyciem piosenek, videoclipów, krótkich opowiadań, symulacji i odgrywania scenek (role-play), nauczania gramatyki, wymowy, pisania wypracowań i innych form użytkowych (email, wpis na blogu). W programie kursu było też użycie narzędzi cyfrowych, nowych technologii oraz Internetu w nauczaniu języka obcego. Uczestnicy obu kursów zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym w Hiszpanii i na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego oraz metodycznego wydane przez szkołę English Connection oraz St. Julian’s Executive Training Institute.

Szkoły językowe zapewniły też wycieczkę kulturoznawczą do Palace Guel w Barcelonie oraz do stolicy Malty Valletty i do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Barcelony i Malty. Uczestnicy poznali życie codzienne Barcelony i Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego.

Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystują zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning, epale). Nauczyciele języka angielskiego zorganizowali warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych.

„Na naukę języka nigdy nie jest za późno. Wystarczy motywacja i sprzyjające warunki do nauki, a takie właśnie zostały stworzone podczas dwutygodniowych kursów języka angielskiego dla nauczycieli w szkole językowej English Connection oraz w ETI  w St. Julian’s na Malcie. Nauka angielskiego nie wiązała się ze stresem i przebiegała w niezwykle miłej i życzliwej atmosferze. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych, kreatywnych wykładowców, którzy przy użyciu ciekawych metod aktywizujących motywowali uczestników do pracy. Podczas zajęć prezentowane były również systemy edukacyjne obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej, a uczestnicy kursów wymieniali doświadczenia zawodowe. Ponadto, podczas przerw czy w czasie wolnym po zajęciach była okazja, żeby nawiązać nowe kontakty z osobami z innych krajów i dzięki rozmowom w języku angielskim pogłębiać umiejętności językowe oraz dowiedzieć się więcej na temat kultury innych krajów. Od rana do popołudnia nauka angielskiego, a później wszystko co oferuje Barcelona i Malta: słońce, woda i relaks na plaży, zwiedzanie, fantastyczne, śródziemnomorskie jedzenie, mili i przyjaźni ludzie, bogata i różnorodna kultura, przepiękna architektura, możliwość uprawiania sportów wodnych, duży wybór klubów czy pubów. Wspaniałe doświadczenie I niezapomniana przygoda. Warto brać udział w projektach mobilnościowych, doskonalić umiejętności językowe, przełamać barierę językową i używać języka w praktyce, poznając fascynujące miejsca i fantastycznych ludzi. Zachęcamy naszych kolegów z innych szkół I gorąco polecamy takie formy szkolenia połączone z wypoczynkiem.”

os. Szkolne 21, Kraków