Projekt Partnerski
Leonardo da Vinci – „Hospitality Counts!”

Centrum Kształcenia Ustawicznego bierze udział w Projekcie Partnerskim Leonardo da Vinci – „Hospitality Counts!”.
Więcej informacji o projekcie…

Zakończenie projektu „Hospitality Counts!” 23.04.2015 r.

23 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego zakończono kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharz, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, Projekt „Hospitality Counts!” oparty o założenia „TTT – Train the Trainer”, czyli dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami kadry nauczycielskiej.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Holandii, reprezentujący ROC Mondriaan z Hagi: Ine Alberts, Marian Crone, Fred Kliengeman i z Niemiec, reprezentujący Berufskolleg Ehrenfeld (BKE) z Kolonii: Folene Nannen-Gethmann, Bende Altinay, zaproszeni goście (przedstawiciel kuratorium, Urzędu Miasta, Urzędu Pracy, nauczyciele, słuchacze kończący kurs i ich bliscy).

Gości powitała Pani Dyrektor CKU – Krystyna Łabędzka, która przedstawiła ideę projektu.

Następnie, kierownik projektu – Anna Betlej omówiła przebieg realizacji „Hospitality Counts!”, trwającego od września 2013 r. do kwietnia 2015 r.

Głos zabrali również:

 • koordynator projektu – Fred Kliengeman
 • przedstawicielka partnera – niemieckiego Folene Nannen-Gethmann
 • przedstawiciel kuratorium – Mariusz Maziarz
 • przedstawiciel Urzędu Miasta-Grzegorz Grzybczyk
 • przedstawiciele słuchaczy biorących udział w realizowanym projekcie

Na zakończenie zostały wręczone słuchaczom dyplomy ukończenia kursu i certyfikaty jakości.

Po uroczystym zakończeniu kursu odbyło się podsumowanie projektu.

Półmetek projektu „Hospitality Counts!” 12.02.2015 r.

W Krakowie zorganizowano spotkanie partnerskie, w którym udział wzięli partnerzy z Holandii (2 osoby) i partnerzy z Niemiec (2 osoby). Po podsumowaniu przebiegu projektu (załączona prezentacja), odbyły się wizyty w miejscach takich jak:

 • Hotel „Chopin”
 • Hotel „Park In by Radisson”
 • Restauracja „Wierzynek”
 • Restauracja „Oberża Sąsiadów”

oraz spotkania z pracodawcami i słuchaczami uczestniczącymi w projekcie.
Zobacz prezentację

Ustalono termin spotkania kończącego program na 23.04.2015 roku, połączonego z wręczeniem świadectw ukończenia szkolenia dla słuchaczy biorących udział w kursie.

Pierwsze zajęcia 1.12.2014 r.

Ruszamy z kursem – szkolenie z zakresu BHP.

Spotkanie rekrutowanych z przedstawicielami pracodawców 27.11.2014 r.

Spotkanie rekrutowanych z przedstawicielami pracodawców, rozmowy kwalifikacyjne, przydział słuchaczy na praktyki do poszczególnych zakładów gastronomicznych i hoteli.

Nazwa zakładu gastronomicznego, hoteluLiczba przydzielonych słuchaczy

Hotel Park Inn by Radisson 5
Hotel Chopin 5
Restauracja „Wierzynek” 5
Restauracja „Oberża Sąsiadów” 3
Restauracja „Hawełeka” 2
Pozostali pracodawcy 4

W spotkaniu i rozmowach uczestniczył koordynator programu „Hospitality Counts” z Holandii, ze szkoły ROC Mondriaan – Pan Fred Klingeman.

Proces rekrutacji  X – XI.2014 r.

Proces rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharz, w ramach realizowanego Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci – „Hospitality Counts”.

W dniach 21.09 – 27.09. 2014 r.

Wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych i 2 przedstawicieli hoteli do Hagi i Koloni, w celu szkolenia w ROC Mondriaan Haga oraz Berufskolleg Ehrenfeld (BKE) z Kolonii w ramach programu „Hospitality Counts!”

Konferencja w dniu 26.05.2014 r. w Krakowie z przedstawicielami firm, przedstawienie idei szkolenia „TTT – Train the Trainer”.
 • Omówienie organizacji procesu rekrutacji słuchaczy.
 • Przedstawienie obecnym przygotowanego programu kursu kwalifikacyjnego dla kucharza i opracowanego wzoru dzienniczka praktyk dla słuchaczy.
Spotkanie w Krakowie w dniach 11.03. – 14.03.2014 r.
 • Omówienie zasad tworzenia programów dla kursów zawodowych
 • ustalenie harmonogramów prac koniecznych do realizacji przed następnym spotkaniem (opracowanie programów nauczania na kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharz z uwzględnieniem potrzeb pracodawców i wzoru dzienniczka praktyk dla słuchaczy).
 • Wizyta w hotelach, restauracjach chętnych do udziału w projekcje.
Hotel/restauracja Ilość osób
przyjętych na szkolenie
Adres
Hotel Chopin 5 Ul. Przy Rondzie 2
Hotel Park Inn by Radisson 4 Ul. Monte Cassino 2
Hotel Swing 4 Ul. Dobrego Pasterza
Restauracja Oberża Sąsiadów 4 Ul.Miodowa 25
Restauracja Wierzynek 2 Rynek Główny 15
Restauracja Hawełek 2 ul. Rynek Główny 34
Spotkanie w Kolonii w dniach 16.12. – 19.12.2013 r.
 • Dalsze porównanie systemów edukacji w Holandii, Niemczech, Polsce.
 • Wizyty w zakładach pracy gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe.
 • Wymiana informacji dotyczących budowania relacji partnerskich z pracodawcami i ich współpracy ze szkołą.
 • Przedstawienie platformy Moodle zainstalowanej dla projektu w CKU w Krakowie.
 • Dyskusja nad modelem nauczania adekwatnym dla polskiego rynku pracy (1 dzień nauki w CKU, 4 dni praktyki w restauracjach) oraz możliwości zdawania egzaminów kwalifikacyjnych przez słuchaczy.
Spotkanie w Hadze w dniach 12.11.2013 r. do 15.11.2013 r. z partnerami programu.
 • Porównanie przez uczestników biorących udział w Programie systemów edukacji opartej na pracy.
 • Wizyty w firmach (hotelach, restauracjach), w których słuchacze ROC Mondriaan Haga odbywają praktyczną naukę zawodu.
 • Planowanie pracy w projekcje.

os. Szkolne 21, Kraków