Kalendarium akcji przeprowadzonych
w roku szkolnym
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Krakowie :

  1. Sprzątanie świata Clean up the World – wrzesień
  2. Gwiazdka dla bezdomnych zwierzaków – grudzień
  3. Akcja „Miód i witaminy” – grudzień
  4. Akcja Mikołajowa – I ty możesz zostać Św. Mikołajem – grudzień
  5. Akcja Zając Wielkanocny – kwiecień
  6. Dni Ziemi – kwiecień
  7. Wakacje dla dzieci – czerwiec
  8. Zbieramy nakrętki – akcja całoroczna

 Clean up the World

To cykliczna akcja mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i propagowanie segregowania śmieci oraz zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci. Słuchacze naszej szkoły przyłączają się do tej międzynarodowej akcji od wielu lat i „opiekujemy się” terenem nad zalewem nowohuckim.

Korzyść: Postawa proekologiczna wobec środowiska naturalnego. Otwarta postawa wobec problemów ochrony środowiska

Gwiazdka dla bezdomnych zwierzaków

To cykliczna akcja charytatywna na rzecz mieszkańców krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Celem akcji jest pomoc dla schroniska i propagowanie idei wolontariatu.

Nasza Szkoła rok rocznie przyłączyła się do akcji zorganizowanej wspólnie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Krakowa.

Nasi słuchacze pokazali, że los opuszczonych zwierząt nie jest im obojętny. Dzięki zaangażowaniu naszych słuchaczy udało się zebrać duże ilości karmy dla psów i kotów a także kocyki, miseczki, zabawki itp.

Korzyść: Propagowanie idei wolontariatu

„Miód i witaminy” – grudzień

Autorski projekt Pani Joanny Wiśniowskiej mający na celu zakup witamin i miodu dla dzieci z biednych rodzin. Słuchacze wspomogli potrzebujące rodziny na dzielnicy naszej szkoły.

 Korzyść: Propagowanie idei wolontariatu

 Akcja mikołajkowa – grudzień

Samorząd Słuchaczy CKU (pod kierunkiem Pani Marty Krawętkowskiej-Węgrzyn i Pani Beaty Biały) stara się wychodzić naprzeciw potrzebującym, uwrażliwiać na krzywdy innych, pomagać w trudnych sytuacjach. Sprawdzianem takich postaw jest organizowana coroczna, charytatywna akcja mikołajowa – ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

To dzięki ofiarności i hojności naszych słuchaczy, w ramach tej akcji, prezentami zostały obdarowane, np.: dzieci z krakowskich Domów Dziecka, podopieczni stowarzyszenia ,,Korczakowska Republika Dziecięca – Dyliniarnia”, pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek przy ul. Kołłątaja 7 w Krakowie.

W 2014 roku Samorząd Słuchaczy wziął udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka” organizowanej przez stowarzyszenie ,,Wiosna” księdza Jacka Stryczka. Satysfakcją dla wielu uczestniczących w tej akcji była pomoc wielodzietnej, biednej rodzinie spod Krakowa.

Wierzymy, że dzięki wsparciu naszych słuchaczy będzie kontynuowana idea charytatywnej pomocy.

Korzyść: Propagowanie idei wolontariatu

Akcja Zajączek Wielkanocny – kwiecień

Akcja ta polega na przygotowaniu i przekazaniu paczek świątecznych dla ubogich rodzin zamieszkujących okoliczną dzielnicę.

Korzyść: Propagowanie idei wolontariatu

Dni Ziemi – kwiecień

W ramach obchodów „Dni Ziemi” w CKU odbywa się sesja ekologiczna. Program sesji obejmie: konkursy (fotograficzny, plastyczny) o tematyce ekologicznej, udział w wystawach oraz prelekcjach.

Korzyść: Postawa proekologiczna wobec środowiska naturalnego. Otwarta postawa wobec problemów ochrony środowiska

Wakacje dla dzieci – czerwiec

Od kilku lat, pod koniec roku szkolnego przeprowadzana jest akcja „Wakacje dla dzieci”, której celem jest pomoc finansowa dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy Szklanych Domach 7. Uczestniczy to dzieci pochodzące z rodzin zaniedbanych wychowawczo, ubogich, wielodzietnych. Nasi słuchacze wspomagają finansowo organizację letniego wypoczynku (kolonii) w Kołobrzegu.

Korzyść: Propagowanie idei wolontariatu

Zbieramy nakrętki – akcja całoroczna

Istotą akcji jest zbieranie plastikowych zakrętek PET, a następnie odsprzedawanie ich jako surowca do firm recyklingowych. Pieniądze w ten sposób otrzymane przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Zbieramy zakrętki od butelek po napojach oraz produktach spożywczych, a także te posiadające znaki : PP, PE.

Zakrętki te przekazujemy Fundacji Nauka i Kultura, która sprzedaje je firmie recyklingowej. Fundacja ze zgromadzonych pieniędzy finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci.

os. Szkolne 21, Kraków