Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy i co daje jego ukończenie?

 • Jest formą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat)
 • Uczestnikiem kursu może być każda osoba bez względu na wykształcenie, po: szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącym i wyższej uczelni
 • Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się. Osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód
 • Absolwenci kursu uzyskują:
  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, dodatkowo w naszej szkole Certyfikat ISO potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim
  2. Po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  3. Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego
  4. Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

os. Szkolne 21, Kraków