Archiwa kategorii: POWER AE Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji Florencja

Ogłoszenie o rekrutacji na kurs „Innowacyjne Praktyki w Edukacji Dorosłych” we Florencji we Włoszech w ramach projektu:  nr 2019-1-PL01-KA 104-063251 „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu” dla nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej POWER AE sektor Mobilność Edukacyjna – Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w roku szkolnym 2020/2021.

Adresaci projektu: Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów ogólnych V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.

Terminy kursów:
Tygodniowy kurs „Innowacyjne Praktyki w Edukacji Dorosłych” we Florencji we Włoszech (16 osób):03/02/2020 – 07/02/2020

Kryteria oceny kandydatów:
-znajomość języka angielskiego na poziomie A2
– plany i cele rozwoju zawodowego pod kątem współpracy międzynarodowej, uczestnictwa w projektach partnerskich, job shadowing, wizytach studyjnych -dzielenia się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą kulturową z innymi nauczycielami Centrum oraz za pośrednictwem portali internetowych.

I ETAP REKRUTACJI
Prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego (druki oraz Regulamin Rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie szkoły do 20.11.2020 r.

II ETAP REKRUTACJI
II etap rekrutacji będzie składał się z pisemnego testu z języka angielskiego na poziomie A2 w dniu 04.12 2020 r. oraz oceny Formularzy Aplikacyjnych złożonych przez kandydatów przez Komisją Rekrutacyjną w składzie:

  1. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – mgr Krystyna Łabędzka -przewodnicząca komisji
  2. Wicedyrektor V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – mgr Katarzyna Sendeckij
  3. nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu – mgr Wioletta Perzanowska

Procedura rekrutacji będzie polegała na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów:
– znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (cztery punkty),
– przedstawione przez kandydata plany i cele rozwoju zawodowego pod kątem współpracy międzynarodowej, uczestnictwa w projektach partnerskich, job shadowing  czy wizytach studyjnych (trzy punkty),
– dzielenia się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą kulturową z innymi nauczycielami Centrum oraz za pośrednictwem strony eTwinning czy innych portali internetowych (np. EPALE) (2 punkty).
Aby zakwalifikować się do udziału w mobilności, nauczyciel musi zdobyć minimum osiem punktów.

4 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione zgodnie z przyjętą procedurą osoby będą uczestnikami kursów. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mailową lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Regulamin rekrutacji na oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły.

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora projektu osobiście, telefonicznie (nr telefonu 603905705) lub drogą mailową na adres: viola.perzanowska@yahoo.pl.


Koordynator projektu – Wioletta Perzanowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacje o projekcie

Projekt nr 2019-1-PL01-KA 104-063251 „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu” dla nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej POWER AE sektor Mobilność Edukacyjna – Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych