Archiwa kategorii: Dublin2019

Praktyki zawodowe w Dublinie w Irlandii w 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do realizacji projektu dwutygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Dublinie w Irlandii dla słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodach technik administracji, technik informatyk oraz technik rachunkowości – projekt nr 2018-1-PL01-KA 102-048541 „Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych”, Programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W dniach od 21.01.2019 r. do 01.02.2019 r. 20 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji, technik informatyk oraz technik rachunkowości wzięło udział w praktykach zawodowych w Dublinie. Słuchacze w zawodzie technik administracji oraz technik rachunkowości odbyli praktyki w następujących przedsiębiorstwach: Rostra Solicitors, Thomas Barry and Company Solicitors, Holiday Homes Direct, IBAT College Dublin, ADC College Dublin, Limelight Communications, Westside Tax Consultants i FMC Financial Management Consultants.

Słuchacze w zawodach technik informatyk odbyły praktyki w firmach informatycznych, takich jak The Laptop Shop, Lynch Computer Repair, Camara Education Ireland, Cellhub PC Phone Centre, Techcell Ireland, Datapac, Fixit.

Opiekę oraz wsparcie językowe sprawowali: koordynator projektu i nauczyciel języka angielskiego Wioletta Perzanowska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Agnieszka Ruszczyk.

Opiekunowie odbyli wizyty monitorujące w poszczególnych zakładach pracy oraz służyli wsparciem i pomocą słuchaczom podczas podróży z Krakowa do Dublina i z Dublina do Krakowa oraz całego okresu ich pobytu w Dublinie.

Projekt ” Staż za granicą to wyższe kompetencje zawodowe i językowe ” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy z technikum informatycznego, administracji i rachunkowości (20 osób) w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy. Dodatkowo uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym, zdobyli nowe doświadczenia i kontakty zawodowe podczas pracy w międzynarodowym zespole w przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie różni się od tych znanych im z doświadczeń praktyk w Polsce. Projekt ma za zadanie dostarczyć słuchaczom narzędzi, które pozwolą im jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu, a następnie zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia zarówno na krajowym, jaki i europejskim rynku pracy. Słuchacze otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk ADC College w Dublinie oraz dokumenty ECVET przygotowane przez koordynatora projektu z Centrum Kształcenia Ustawicznego, otrzymają też certyfikaty z CKU podczas uroczystego zakończenia projektu oraz dokumenty Europass Mobilność, które zostaną wysłane do Krajowego Centrum Europass do Warszawy w celu ich potwierdzenia. Udział w projekcie przyczynił się również do rozwoju osobistego uczestników podczas podejmowania zadań w nowym, międzynarodowym i wielokulturowym otoczeniu, co wpłynie na rozwijanie postaw przedsiębiorczości, konkurencyjności, niezależności i otwartości oraz umiejętności radzenia sobie z problemami w odmiennym środowisku. Pomoże również w ugruntowaniu poczucia  przynależności do większej, zróżnicowanej ekonomicznie i kulturowo społeczności jaką jest Unia Europejska.

Instytucją partnerską pośredniczącą, która zapewniła organizację praktyk oraz zakwaterowanie u rodzin, był ADC College w Dublinie, który posiada wieloletnie doświadczenie oraz dobrą renomę w doborze odpowiednich pracodawców i organizacji staży zawodowych. ADC College zapewnił słuchaczom praktyki zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy w przedsiębiorstwach w Dublinie dopasowane do ich potrzeb, opiekę mentorską podczas ich odbywania (indywidualne konsultacje, pomoc wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu), certyfikaty poświadczające odbycie praktyki zawodowej, zakwaterowanie oraz pomoc w organizacji mobilności.

dav