Szkoła Policealna

HARMONOGRAMY KONSULTACJI
Rok szkolny: 2023/2024
Semestr: drugi

Klasa Plik do pobrania Ostatnia aktualizacja
Godziny zajęć i dzwonki (sobota – niedziela) pdf_icon .
TAD1 pdf_icon 24.01.2024 r.
TAD2 pdf_icon 24.01.2024 r.
TAD3 pdf_icon 24.01.2024 r.
TAD4 pdf_icon 24.01.2024 r.
TBH3 pdf_icon 24.01.2024 r.
TAR2 pdf_icon 24.01.2024 r.
NUMER LEKCJI CZAS TRWANIA
1 i 2 8.00 – 9.30
Przerwa 10 min.
3 i 4 9.40 – 11.10
Przerwa 10 min.
5 i 6 11.20 – 12.50
Przerwa 30 min.
7, 8 i 9 13.20 – 15.35
Przerwa 10 min.
10 i 11 15.45 – 17.15

os. Szkolne 21, Kraków