SZKOŁA POLICEALNA NR 10

Szkoła policealna skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie (niekonieczna matura), Umożliwia kształcenie w wybranym zawodzie i przygotowuje do zdania egzaminu zawodowego, celem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje.

W ofercie edukacyjnej CKZiU:

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

1 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

os. Szkolne 21, Kraków