TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W SESJI CZERWIEC 2019 R.

Na egzamin proszę zgłosić się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem (piórem).

ETAP PISEMNY
Lp. Zawód Oznaczenie kwalifikacji Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali
1. Technik administracji A.68
AU.68
18.06.2019
(WTOREK)
10.00 17
2. Technik informatyk EE.08 18.06.2019
(WTOREK)
10.00 17
3. Kucharz T.06 18.06.2019
(WTOREK)
10.00 33
4. Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 18.06.2019
(WTOREK))
12.00 33
5. Florysta R.26 18.06.2019
(WTOREK)
12.00 33
6. Technik logistyk A.31 18.06.2019
(WTOREK)
12.00 33
7. Technik rachunkowości AU.36 18.06.2019
(WTOREK)
12.00 33
8. Technik logistyk A.32 18.06.2019
(WTOREK)
14.00 17
9. Technik informatyk EE.09 18.06.2019
(WTOREK)
14.00 17
ETAP PRAKTYCZNY
Lp. Zawód Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali
1. Technik logistyk A.31 D 17.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
9.00 17
2. Technik administracji A.68
AU.68
D 17.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
9.00 33
3. Technik BHP MS.12 D 17.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
13.00 17
4. Technik logistyk A.32 D 17.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
13.00 17
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 D 17.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
13.00 17
6. Kucharz T.06 W 24.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
8.00 7
7. Kucharz T.06 W 24.06.2019
(PONIEDZIAŁEK)
12.00 7
8. Kucharz T.06 W 25.06.2019
(WTOREK)
8.00 7
9. Kucharz T.06 W 25.06.2019
(WTOREK)
12.00 7
10. Kucharz T.06 W 26.06.2019
(WTOREK)
8.00 7
11. Cukiernik T.04 W 26.06.2019
(ŚRODA)
12.00 223
12. Technik informatyk EE.09 DK 29.06.2019
(SOBOTA)
8.00 30
13. Technik rachunkowości A.65 DK 29.06.2019
(SOBOTA)
9.00 207
14. Technik informatyk EE.09 DK 29.06.2019
(SOBOTA)
12.00 30

Wyniki egzaminu – 31 sierpnia 2019 r.
(do odbioru w sekretariacie szkoły).