TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W SESJI STYCZEŃ 2020 R.

Na egzamin proszę zgłosić się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem (piórem).

ETAP PISEMNY
Lp. Zawód Oznaczenie kwalifikacji Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali
1. Technik administracji AU.68 10.01.2020
(PIĄTEK)
10.00 17
2. Krawiec AU.14 10.01.2020
(PIĄTEK)
10.00 17
3. Technik informatyk EE.08 10.01.2020
(PIĄTEK)
10.00 17
4. Logistyk A.30 10.01.2020
(PIĄTEK)
10.00 17
5. Kucharz T.06 10.01.2020
(PIĄTEK)
10.00 17
6. Technik przemysłu mody A.74 10.01.2020
(PIĄTEK)
12.00 33
7. Technik BHP MS.12 10.01.2020
(PIĄTEK)
12.00 33
8. Florysta RL.26 10.01.2020
(PIĄTEK)
12.00 33
9. Technik rachunkowości AU.65 10.01.2020
(PIĄTEK)
14.00 17
ETAP PRAKTYCZNY
Lp. Zawód Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali
1. Technik logistyk A.31 D 09.01.2020
(CZWARTEK)
9.00 – 11.10 (120 min.) 202
2. Technik administracji A.68 D 09.01.2020
(CZWARTEK)
9.00 – 12.10 (180 min.) 202
3. Technik logistyk A.32 D 09.01.2020
(CZWARTEK)
13.00 – 15.10 (120 min.) 202
4. Technik przemysłu mody A.74 D 09.01.2020
(CZWARTEK)
13.00 – 15.40 (150 min.) 202
5. Logistyk A.30 D 09.01.2020
(CZWARTEK)
16.00 – 18.10 (120 min.) 202
6. Technik administracji AU.68 W 09.01.2020
(CZWARTEK)
9.00 – 12.10 (180 min.) 17
7. Technik BHP MS.12 W 09.01.2020
(CZWARTEK)
13.00 – 15.10 (120 min.) 17
8. Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 W 09.01.2020
(CZWARTEK)
13.00 – 15.40 (150 min.) 202
9. Technik informatyk E.14 W 11.01.2020
(SOBOTA)
8.00 – 10.40 (150 min.) 30
10. Kucharz T.06 W 11.01.2020
(SOBOTA)
8.00 – 10.10 (120 min.) 223
11. Cukiernik T.04 W 11.01.2020
(SOBOTA)
12.00 – 14.40 (150 min.) 223
12. Technik rachunkowości A.36 DK 17.01.2020
(PIĄTEK)
9.00 – 12.10 (180 min.) 207
13. Technik rachunkowości AU.65 DK 18.01.2020
(SOBOTA)
9.00 – 12.10 (180 min.) 207
14. Technik informatyk EE.09 DK 18.01.2020
(SOBOTa)
8.00 – 10.40 (180 min.) 30
15. Krawiec AU.14 DK 18.01.2020
(SOBOTA)
9.00 – 12.10 (180 min.) 6
16. Florysta RL.26 DK 18.01.2020
(SOBOTA)
8.00 – 10.10 (120 min.)
12.00 – 14.10 (120 min.)
16.00 – 18.10 (120 min.)
203
17. Technik informatyk EE.08 DK 25.01.2020
(SOBOTA)
8.00 – 10.40 (150 min.)
12.00 – 14.40 (150 min.)
16.00 – 18.40 (150 min.)
30