Deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021

Zapraszamy słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
KKZ33: Technik usług gastronomicznych
KKZ34: Technik rachunkowości
KKZ35: Technik informatyk
KKZ36: Technik teleinformatyk
KKZ37: Technik logistyk
KKZ38: Kucharz
KKZ39: Krawiec

oraz słuchaczy klas szkoły policealnej TAD4, TBH3 do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021 w terminie do 07 września 2020r.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00