Odbiór świadectw dla klas kończących szkolę policealną – czerwiec 2020 r.

Zapraszamy słuchaczy klas: TBH3, TAD4 i TI4 do odbioru świadectw ukończenia szkoły. Świadectwa można odbierać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.