Informacje dla maturzystów

Matura 2024 -terminy:

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu9 lipca 2024 r.
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowegodo 16 lipca 2024 r.Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – załącznik 7
* Deklaracje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.oke.krakow.pl w zakładce: Dla uczniów i absolwentów